MENY
Eskilstuna kommun

I naturen med alla sinnen


Njut av våren en stund!

Årskurser

Fsk-åk 6

Under perioden

augusti - oktober, april-maj. Temat anpassas efter åldersgrupp och önskemål.

Syfte

Upplevelser med alla sinnen stärker naturkänslan och öppnar ögonen för naturens mångfald av växter och djur. Förmågan att uppleva sinnesuttryck stärks. Eleverna lär sig om vilka sinnen vi har.

Innehåll

Naturens färger är variationsrika. Ljud, dofter och smaker  väcker vår nyfikenhet. Vi lyssnar, känner, tittar, samlar dofter, samlar ätbara växter, kokar drycker på det som naturen har att erbjuda. Lekar och samarbetsövningar passar väl in i det här temat.
Ibland kopplar vi samman våra övningar till faktaberättelser om insekter, fåglar och däggdjurs sinnen. Förstärks något sinne om vi tar bort ett annat. Blunda och lyssna på naturen. Vad berättar den för dig?

Tidsåtgång

En halvdag

Förberedelser

Eleverna bör ha kännedom om vilka sinnen människan har.

Via svarsformuläret på TimeCenter beskriver man överenskommelser kring matsäck och lunch och annat som kan vara bra att tänka på innan besöket.Ring oss gärna vid oklarheter.

Alla måste ha kläder och skor som håller en varm och torr eftersom vi är ute oavsett temperatur och väderlek.

Efterarbete

Utvärdering av Naturskoledagen med frågor som:

Vad har jag varit upplevt? Vad har jag lärt mig? Vad kan jag berätta vidare?

Koppling till LGR 11

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

använda kunskaper i biologi för att, kommunicera i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll:

1-3

Biolog:
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Bild:
Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Idrott:
Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.


 4-6

Biologi:
Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Fysik:
Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA