MENY
Eskilstuna kommun

Naturskolans mål


Skogen, ängen, bäcken och skolgården, alla är de fantastiska pedagogiska resurser. Naturskolans främsta mål är att främja utomhuspedagogik i Eskilstunas förskolor och skolor. Naturskolans arbetssätt ska vara undersökande och elevaktivt och präglas av upplevelser.

Naturskolan tar ut elever och pedagoger i naturen och erbjuder ett undersökande och elevaktivt arbetssätt där de får möjlighet till konkreta upplevelser. På så sätt delger vi dem vår kunskap. Forskning visar att när hela kroppen och alla sinnen är involverade blir kunskapen påtaglig, konkret och lätt att ta till sig. Inlärning med alla sinnen ger en mer varaktig kunskap. Det blir meningsfullt och lättare att ta till sig och minnas det man själv sett, hört och gjort.

Naturen är en pedagogisk miljö som man kan arbeta med på olika sätt. Viktigt är att inse att naturen inte upplevs som en naturlig inlärningsmiljö för alla. Det gäller att ha ett inspirerande förhållningsätt, använda sig av olika perspektiv för att väcka en positiv naturkänsla hos deltagarna. Det är också viktigt att inne- och uteperspektivet står i ständig växelverkan i lärprocessen.

För att uppnå våra mål att besökande lärare:

  • använder och följer upp arbetet från naturskolebesöket på egna skolan
  • inspireras av utomhuspedagogiska metoder för sin egen undervisning
  • använder utomhuspedagogiska metoder i sin undervisning


 så erbjuder vi förutom klassbesök:

  • fortbildningsdagar i utomhuspedagogik
  • stödja olika projekt på skolorna kopplat till utomhuspedagogik, grön flagg m.m.
  • utbildningsdagar till lärarstuderande för att för kommande lärare öka intresse för utomhuspedagogik i skolorna.
  • att naturskolan lokalt tar fram material som kan användas på de olika skolorna som kan öka kunskaper genom utomhuspedagogik.


Välkomna att läsa mer om naturskolan under respektive tema eller kontakta oss för ytterligare information.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA