MENY
Eskilstuna kommun

Vår verksamhet

På KomTek arbetar vi med att utveckla intresset för teknik genom tre huvudsakliga inriktningar.

Skolutveckling

Enligt skollagen och läroplanen ska alla skolor ha förutsättningar att bedriva en fullgod teknikundervisning där alla elever får en kreativ, målstyrd och likvärdig teknikundervisning av utbildade lärare. Komtek i Eskilstuna vill bidra till ökad kompetens inom teknikområdet hos kommunens förskolor, grundskolor och gymnasier genom riktade insatser. Vi erbjuder därför:

  • lärarfortbildningar
  • skolklassbesök
  • utlåningsmaterial som klassuppsättningar av byggsatser eller temalådor

Fritidskurser

Komtek Eskilstuna erbjuder kursverksamhet inom teknik och entreprenörskap för barn och unga. Kurserna bedrivs på kvällar och lov och har fokus på praktiskt arbete. Mekanik, elektronik och programmering är några av de teknikområden som behandlas för att skapa rörelse, ljud och ljus i kreativa eller problembaserade uppgifter.

För att kunna utmana och lyssna på varje deltagares idéer och tankar ska handledartätheten vara hög vid Komteks fritidsaktiviteter, minst en handledare på mellan fem och tio barn. Alla deltagare ska känna – "Jag vill, kan och vågar!"

Utåtriktad verksamhet

Alla barn kan inte komma till KomTek, då kommer vi till dem! För att så många barn som möjligt ska få prova på teknik och entreprenörskap med KomTeks metodik och förhållningssätt så anordnar vi det vi kallar för utåtriktade aktiviteter. Det kan vara på bibliotek, i gallerior, i samband med lokala och regionala mässor, festivaler och marknader. På platser där många möts och där alla aktiviteter är gratis och utan åldersgräns.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

KomTek
Jeanette Folkegård
Teknikpedagog och verksamhetsledare
Jenny Raabe
Teknikpedagog
Johan Karlsson
Teknikpedagog