MENY
Eskilstuna kommun

Vägar ut

I en global värld är det viktigt att barn och ungdomar får internationella utblickar, kontakter och språk genom skolan. I europeiska och nationella planer finns mål om internationalisering.

Exempel på internationella projekt kan vara att en klass samarbetar via webben, t ex genom eTwinninglänk till annan webbplats, kring ett gemensamt tema med en eller flera klasser i ett annat land.

Man kan ha ett utbyte med en eller flera skolor där både lärare och elever besöker partnerskolan, till exempel i Erasmus+länk till annan webbplats samt Nordpluslänk till annan webbplats. Dessutom finns det möjligheter för elever på gymnasieskolornas yrkesprogram att göra praktik utomlands. Programmen erbjuder också kompetensutveckling för personal, som tex kurser och jobbskuggning. EU har nyligen lanserat en ny sida, School Education Gatewaylänk till annan webbplats, där man kan söka kontakter och leta kurser.

Det är Universitets-och Högskolerådet länk till annan webbplatssom administrerar de flesta av fonderna och stipendierna för förskola, grundskola och gymnasium. EU påbörjade en ny programperiod 1 januari 2014 med sitt utbildningsprogram Erasmus+. Information om de nya programmen finns på UHR:s hemsida.  UHR har även information om programmen Athena (samarbetsprojekt för gymnasiet) och Atlas (samarbete, konferens och praktik med fokus på länder utanför Europa).

Det går också att söka stipendier inom Eskilstuna kommun för internationella projekt.

Eskilstuna har många vänorterlänk till annan webbplats  runt om i världen och det kan också vara ett sätt att knyta kontakter. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.