MENY
Eskilstuna kommun

Internationellt arbete i skolan

Erasmus+

I Eskilstunas skolor pågår många internationella projekt. Här är några exempel. 

EU-finansierade projekt

Inom EU:s utbildningsprogram Erasmus+ finns möjlighet till samarbetsprojekt och mobilitetsprojekt (fortbildning och praktik).  En ny programperiodlänk till annan webbplats börjar 2021 och löper till 2027. 

Erasmus+ Samarbetsprojekt

Djurgårdsskolan har precis avslutat ett samarbete med skolor i Spanien, Italien och Polen kring temat Astronomi, ”Out of the Dark, Astronomy as Unifying Thread for Cultures”.  Stålforsskolan arbetar med projektet "Cinema and digital competences -Europe unites us"länk till annan webbplatstillsammans med partnerskolor i Turkiet, Frankrike, Italien och Spanien. S:t Eskils gymnasium har ett projekt med skolor i Finland och Italien kring "Tolerans"  och Rinmangymnasiet är i uppstarten av ett samarbetsprojekt kring miljö/återvinning som heter Erasmus+ Circlelänk till annan webbplats där man arbetar med lärare ochj elever i Grekland, Frankrike och Spanien. 

Erasmus+ Mobilitetsprojekt

Många elever från yrkesutbildningarna på gymnasieskolorna Rinman, Rekarne och S:t Eskil gör praktik utomlands inom programmet Erasmus+ .   Här rapporterar eleverna från sin praktik:

Hotell och Turismprogrammet (HT) i Palma:  Instagram ”Mallorca.APL”

HT i Marburg, Tyskland:  Instagram "marburg.ht17"

HT i Gdansk, Polen: Instagram "gdanskgrabbarna"

Vård och Omsorg i Marburg, Tyskland:  Instagram "APL Tyskland"

Restaurang och Livsmedel i Albi, Frankrike:  Instagram "grabbarnaifrankrike"


Sju av våra grundskolor deltar i ett jobbskuggningsprojekt som innebär att rektorer och biträdande rektoreråker till Birmingham i Storbritannien för att skugga en kollega under en veckas tid.  Projektet inluderar även fortbildningskurs om Erasmus+. 

Övriga projekt

S:t Eskils gymnasium har utbytesprojekt med Poole i England, Sevilla i Spanien, Bridgeton i USA samt Addis Abeba i Etiopien. Rinmangymnasiet har utbytesprojekt med en skola i Italien.  Tegelviken och Skogstorpsskolan stöttar skolprojekt på landsbygden i Bangladesh.  Fristadsskolan samarbetar med Wajira School i Etiopien, inom programmet Atlas Partnerskap.  Läs gärna om resan till Etiopienlänk till annan webbplats.

På Rinmangymnasiet arbetar man med E-Twinning projekt.

Skolambassadör

Mattias Karlsson på S:t Eskils gymnasium är Eskilstunas Skolambassadör för EU.  

Så här gör du

Om du är intresserad av hur man går till väga så hittar du mer information här.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Madeleine Hansen
Internationell samordnare