MENY
Eskilstuna kommun
Flodkräfta

Flodkräfta från Eskilstunaån 2018

Flodkräfta upphittad i Skjulsta september 2018 av åk 7, Årbyskolan.

Arter

Beskrivning av vanliga arter i Eskilstunaån

 

Vattendjur
Vattendjur

 

 

 

 

 

 

 

Trollsländelarver: Rovdjur. De äter grodyngel, insektslarver, maskar m.m. Andas med gälar. Trollsländelarven kan leva som larv i vattnet upp till fem år innan den utvecklas till en färdig slända.

Vattendjur

Buksimmare: De flesta är växtätare. Vispar upp födan och suger i sig den med sin sugsnabel. De hämtar luftbubblor från ytan som de håller fast med antennerna och som de kan andas med. De lockar på varandra genom att gnida benen mot varandra och på så sätt framkalla ljud.

Vattendjur

Ryggsimmare: Rovdjur lever av bl.a. insektslarver, grodyngel och buksimmare. På ryggsimmarens undersida hittar du två rännor av hår som är fyllda med luft. Dessa används både till att flyta med och till att andas. Om du hittar en stor ryggsimmare, tänk på att den kan bitas!

Vattendjur

Sävsländelarv

Vattendjur

Nattsländelarv: Larverna är frilevande eller nätspinnande rovdjur. Den bygger ett hus av spintråd. På tråden fäster den sand, småsten, växtdelar, bladbitar, snäckskal och liknande material som skydd mot rovdjur.

Vattendjur

Skräddare: 10 svenska arter. Är ett rovdjur som suger ut innehållet ur andra djur med sin snabel. Tack vare ytspänningen kan den springa omkring på ytan. Bakbenen fungerar som roder och frambenen fångstarmar som den fångar insekter med. Skräddaren övervintrar inne i mossa eller under en sten.


Vattenlevande insekter
Vattendjur

Klodyvel: Klodyveln har stora klor fram och kallas också vattenskorpion. Den har också en långs ”svans” bak som den andas med. Den fungerar som en snorkel. Frambenen använder den till att fånga sina byten med. Den ser ut som ett visset löv och är på så vis kamouflerad då den sitter still och väntar på sitt byte.

Vattenlevande insekter

Sötvattenmärla: Äter alger och döda växter. De kan bli upp till 20 mm långa och hanen är större än honan. Vill ha syrerikt vatten

Vattenlevande insekter

Vattenskalbaggar: De flesta larver och vuxna vattenskalbaggar är rovdjur och äter t.ex. sötvattensmärlor och insektslarver. Som vuxna skalbaggar lever de i flera år och kan flyga.

Vattenlevande insekter

Vattengråsugga: En nedbrytare som äter förmultnande växtdelar. Den har tio par ben och de mellersta använder de till att andas med.

Vattenlevande djur

Snäckor: Snäckan är både hane och hona på samma gång. Några lägger ägg medan andra föder levande ungar. Några äter växter och alger som växer bland blad och stenar. Andra är rovdjur eller asätare.

Vattenlevande djur

Jungfru- och flicksländor: Dessa sländor lever precis som trollsländan sitt liv till större delen som larv under vatten. Dessa sländor är rovdjur. De känns igen på sina gälblad längst bak på kroppen som den andas med. De används också som redskap för att simma och larverna kan vicka på bakkroppen som en fisk för att ta sig fram.

Skräddarspindel

Kärrspindel: Kärrspindeln tillhör Sveriges största art av spindlar och jagar på vattenytan då den tar fiskyngel, insektslarver och andra vattenlevande smådjur. De kan också jaga uppe på land uppe i vass och bland buskar. Kärrspindeln är släkt med skräddarspindeln och arterna kan lätt förväxlas då den kan likna varandra i teckning.

Vattendjur

Stavlik vattenskorpion: Den stavlika vattenskorpionen liknar en vandrande pinne och är släkt med klodyveln, den lever och jagar på samma sätt. De små röda prickarna man kan se på benen och kroppen är kvalster som lever som parasiter på den.


Vattenbi, Skjulsta

Vattenbi: Skinnbagge, rovätande

Vattendjur

Iglar: Igeln är både hane och hona dvs. hermafrodit men måste ändå para sig med en annan igel för att få ungar. Broskigeln och blodigeln är parasiter och suger blod från andra djur(sällsynta) medan t.ex. häst- och hundigeln äter mindre djur som insektslarver och maskar.


Indikatordjur: 

Ett indikatordjur visar exempelvis hur vattnet mår. Några arter till exempel dag- och nattsländelarver, sötvattensmärla, bäcksländelarver är extra känsliga för syrebrist i vattnet. Däremot kan du trots syrebrist hitta hundigel, sötvattengråsugga, dammsnäcka, fjädermygglarver och sävsländelarver.

Länkar:

Vattendragens ekosystem samt exkursionsuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidorientering:

Vattentema

Biologiskt perspektiv

Eskilstuna Hållbara Vatten (Huvudsida)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla