MENY
Eskilstuna kommun

Naturskolans vattentema

Håva småkryp i vatten

Med en håv kan eleverna fascineras av en helt ny värld och upptäcka arter och djur som är helt unika för sin miljö. Eftersom förutsättningar skiljer sig från land är det ett utmärkt sätt att studera ett annat ekosystem.  Att upptäcka och undersöka livet under vattenytan ökar förståelsen för de arter och djur som lever där. Det hoppas vi i sin tur leder till större kunskap om hur vi kan ta hand om och vårda vår vattenmiljö.  

Eskilstuna ån rinner från Hjälmaren till Mälaren. Ån har flera namn och benämns i den övredelen som Hyndevadsån och byter sedan namn till Eskilstunaån och till sist Torshällaån eller Andevadsån. Ån faller med ca 22 m från Hjälmaren till Mälaren och rinner från söder till norr. Det finns många platser att håva ifrån. Det som behövs är vass och en strandkant där man kan stå för att komma åt med håven. En sådan plats är Skjulsta nedanför strömmarna, IOGT sommarhem, utegymmet vid Björkgatan, Ekeby våtmark mm.    

Lärarinstruktion:

  • Stövlar är bra att ha den här dagen!
  • Extrakläder ifall man plurrar. Speciellt extra strumpor!
  • Liten sjukvårdslåda
  • Telefon
  • Kamera (att dokumentera med inför efterarbetet)

Grunden för att trivas och må bra ute är torr, varm, mätt. Är man blöt och kall är det svårt att vara koncentrerad på något annat. Hjärnan prioriterar och fokuserar då på värme.  Prata med barnen (och föräldrarna!) om hur man ska klä sig i olika väder innan ni går ut. Visa gärna konkreta exempel. Prova på att gå ut och träna i olika väderlekar. Exempelvis i dag ska vi träna på hur vi klarar regn. Gå ut och känn efter, diskutera efteråt. Vad ska man tänka på när det regnar och vad är bra kläder för att klara de omständigheterna? Vad kan jag göra eller ändra på till nästa gång för att klara mig bättre? För de yngsta är naturligtvis föräldrarnas medverkan nödvändig så att barnen får med sig rätt utrustning. Ta gärna med kamera! Att titta på bilder efteråt eller att göra fotomontage över dagen är ett bra sätt att efterarbeta det man varit med om och också visa upp för föräldrar och andra elever.

Material:

Varje grupp ca 3-4 elever behöver: Ex. 1 håv med ett långt skaft, (2 durkslagshåvar), 1 djup plastbalja, 1 mindre burk att samla djuren i, förslagsvis godislåda. Plastsked, tvåvägslupp, gärna en bok ”Vad jag finner i sjö- och å” och gärna en bestämningsnyckel.

Genomförande:

Dela in eleverna i mindre grupper ca 3-4 i varje.

Utrustning vattenhåvning
Varje grupp behöver; se material ovan. Ge alla grupper en strandremsa att hålla sig till, så att alla har en egen strandremsa. Börja med att fylla plastbaljan och den mindre burken med vatten. Så fort håven kommer i så grumlar sig vattnet. Nu kan eleverna börja med att håva alla möjliga smådjur. Tänk på att de flesta djuren gömmer sig i vegetationen och på botten. Så det gäller att försiktigt försöka skrapa med håven på botten, i vassen och under stenarna och så vidare. Häll ut innehållet i plastbaljan och använd plastskedarna att flytta över djuren till den mindre burken. Alla djuren kan med fördel även tas eller hållas i handen om man vill ta en närmare titt.


Utrustning vattenhåvning

Under tiden eleverna håvar ställer du ut ett antal olika burkar med vatten och vid varje burk ett inplastat kort med vattendjuret på. När övriga djur som eleverna hittar och som inte finns med på bilderna. Gå igenom tillsammans och titta påvad eleverna hittat. Berättagärna något om djuren. Exempelvis att en mussla är en nedbrytare och kan rena upp till 80 liter per timma. Vattenskorpionens långa spröt därbak är ett andningsorgan. Vattenspindeln tar med sig en luftbubbla på magen när den är under ytan. Trollsländelarven lever största delen av sitt liv i vatten, ca 5-7 år innan den går upp och blir en trollslända. Då för att parar sig.  Man kan med fördel ta med djuren in och fortsätta studera de med lupp eller stereolupp. Eleverna kan ta reda på mer om djuren och dess livsmiljö. Ta tillvara på elevernas egna funderingar och frågor, som hur de andas? Om de är rovdjur eller växtätare. De kan också hitta enkla näringskedjor mm.När eleverna har håvat färdigt, låt de ta sin tid. Det tar ibland en stund för eleverna att komma igång. Efter insamlingen får de studera sina fynd med lupp. Då är en bestämningsnyckel bra. Sortera djuren i de olika burkarna. Det är bra med en extra burk för övriga djur som eleverna hittar och som inte finns med på bilderna. Gå igenom tillsammans och titta på vad eleverna hittat. Berätta gärna något om djuren. Exempelvis att en mussla är en nedbrytare och kan rena upp till 80 liter per timma. Vattenskorpionens långa spröt därbak är ett andningsorgan. Vattenspindeln tar med sig en luftbubbla på magen när den är under ytan. Trollsländelarven lever största delen av sitt liv i vatten, ca 5-7 år innan den går upp och blir en trollslända. Då för att parar sig. Man kan med fördel ta med djuren in och fortsätta studera de med lupp eller stereolupp. Eleverna kan ta reda på mer om djuren och dess livsmiljö. Ta tillvara på elevernas egna funderingar och frågor, som hur de andas? Om de är rovdjur eller växtätare. De kan också hitta enkla näringskedjor mm.

Inne

  • Sortera i burkar med kort.
  • Titta nära i lupp/stereolupp

a. mundelar- rovdjur eller växtätare?

b. antal ben?

c. andas med lungor eller gälar?

  • Bygga, rita enkla näringskedjor. Näringskedjan börjar alltid med en växt.
  • Djurparad, gör en utställning och visa varandra vad ni hittat.
  • Hur många olika sorters djur hittade ni? Vilka finns det flest/minst av? Vilken är den vanligaste djurgruppen? Jämför ert resultat med andra grupper osv

Sortera djuren systematiskt efter stam. Dela in djuren i 6 småburkar. 1. Inga ben, (blötdjur) ex snäckor, musslor 2. (mask) ex iglar 3. Sex ben (insekter) 4. Åtta ben (leddjur) ex kvalster, spindlar 5. Fler än åtta ben (kräftdjur) ex vattengråsugga, 6. Övriga. 

 

Sidorientering:

Arter

Biologiskt perspektiv

Bäverfakta

Bäverinventering

Eskilstunaån

Eskilstuna Hållbara Vatten (Huvudsida)


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla