MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstunaån

Vårt dricksvatten

Vattnet vi får i våra kranar kommer från Eskilstunaån som har sin början i sjön Hjälmaren. Vattnet renas i Hyndevadsverket. De olika marklagren renar regnvattnet som sedan ligger i underjordiska depåer som grundvatten. En del familjer har egna brunnar som får sitt vatten från grundvattnet.

Avloppsvattnet renas i Ekebyverket. Därefter rinner det sakta genom Ekeby våtmark och renas därmed ytterligare innan det via Eskilstunaån hamnar i Mälaren.


Hasselblad i förgrunden med utsikt mot Skjulstabadet
Kvarnstugan i Skjulsta vid forsande vatten

Om vattnet blir förorenat

Det livsviktiga vattnet och det liv det bidrar till, råkar ibland ut för stora problem. Utsläpp av olja och andra miljögifter får ibland ödesdigra konsekvenser för djur- och växtlivet. Vi och djuren blir sjuka. Rent vatten är inte längre alltid en självklarhet.

I Mälardalsområdet kan vi bl.a. se tecken på övergödning. Näringen i vattnet gör att vass och annan växtlighet breder ut sig och sjöar växer igen. Sjöbottnarna kvävs p.g.a. den syrebrist som uppstår då växterna dör och ska brytas ned. Särskilt djurlivet tar skada. Den största orsaken till övergödningen tros vara den näring som rinner med vattnet från jordbrukens åkrar, ner i de bäckar som slutligen mynnar ut i sjö och hav. Kväve och fosfor är två för vattnet viktiga näringsämnen som i för stora mängder ställer till med omfattande problem.

Läs mer här: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljohot/overgodning.htmllänk till annan webbplats

Mer om hur vattenrening går till finns att läsa (eller lyssna) på Eskilstuna kommuns hemsida. Välj fliken ”Bygga, bo och miljö”, sedan i vänstermodulen ”Vatten och avlopp”. (https://www.eskilstuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/länk till annan webbplats).

Här hittar du fler länkar om vatten.

 

Sidorientering:

Arter

Biologiskt perspektiv

Bäverfakta

Bäverinventering

Eskilstuna Hållbara Vatten (Huvudsida)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla