MENY
Eskilstuna kommun

Aktuell forskning

Exempelbild

I skollagen står att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På den här sidan hjälper vi er att samla relevant forskning som är kopplad till digitalisering, så att du kan spara tid och enklare hålla dig uppdaterad.  


Skolan och digitaliseringen

Grundskolan har länge haft krav på sig att utveckla sin undervisning med hjälp av digital teknik. Trots det känner sig många lärare dåligt rustade inför digitaliseringen. Sara Willermark har studerat vad som krävs för att utveckla användningen av digital teknik i skolan.

Läs artikeln från forsksning.se här: Skolan och digitaliseringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs Saras avhandling i fullversion: Digital didaktisk designlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


IFOUS - Digitalisering i skolan
FoU-programmet Digitalisering i skolan inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg. Det pågick januari 2014 till och med december 2016, med slutseminarium i januari 2017.

Digitala verktyg används allt oftare i både förskolor och skolor och allt fler inför ”en-till-en”, dvs. en dator per elev. Men hur påverkar de digitala verktygen lärandet och hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av dem? Vi behöver hitta nya arbetsformer som stärker elevernas framtidskompetenser och fördjupar kunskaper och förståelse inom de olika ämnena. Hur kan undervisning och bedömning utvecklas så att den nya läroplanens – och framför allt kursplanernas – krav på användning av digitala verktyg för att nå vissa lärandemål uppfylls? Sådana frågor har bearbetats i detta FoU-program.

FoU-programmets slutrapport Att tillsammans utveckla digital kompetenslänk till annan webbplats (Ifous rapport 2017:4). Rapporten är sammanställd av Jan Hylén. Här sammanfattas bakgrund till programmet, genomförande och resultat.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla