MENY
Eskilstuna kommun

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram vänder sig till dig som saknar behörighet för ett nationellt program. Alla kommunala gymnasieskolor har introduktionsprogram. Läs mer på de olika skolorna eller kontakta dem för att få mer information om vilka introduktons-program som finns på respektive skola.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion är för dig som inte har godkända betyg för att komma in på ett nationellt yrkesprogram men har intresse för en viss yrkesinriktning.

På yrkesintroduktion läser du vissa grundskoleämnen som du saknar betyg i. Du får också läsa yrkeskurser och praktisera på olika arbetsplatser.

Följande inriktningar finns att välja på:

  • Barn- och fritid (Rinmangymnasiet)
  • Bygg och anläggning (Rekarnegymnasiet) 
  • Fordon och transport (Rekarnegymnasiet) 
  • Handel och administration (Rekarnegymnasiet)
  • Hotell- och tursim (S:t Eskil)
  • Industriteknik (Rinmangymnasiet) 
  • Restaurang och livsmedel (Rinmangymnasiet)
  • Vård och omsorg (Rinmangymnasiet)

Olika mål efter avslutad yrkesintroduktion:

Ditt mål, efter avslutad yrkesintroduktion, kan vara att bli behörig att söka ett nationellt yrkesprogram (samma inriktning som du gått på yrkesintroduktion eller annat yrkesprogram) eller att bli behörig att söka programinriktat val. Ditt mål kan också vara att börja arbeta efter yrkesintroduktionen.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val är en utbildning som ska leda till att du kommer in på ett nationellt program så snart som möjligt.

För att antas krävs att du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Du kan följa flera kurser på ett nationellt program och samtidigt läsa de kurser som saknas för behörighet.

En individuell studieplan upprättas för ett år i taget.

Att tänka på

Du som söker nationellt program eller programinriktat val till Barn- och fritid, Bygg och anläggning, Fordon och transport, Handel och administration, Hotell- och tursim, Industriteknik, Restaurang och livsmedel eller Vård och omsorg i ditt val till gymnasiet. Sök även till yrkesintroduktion om det finns en risk att du inte blir behörig.

Individuellt alternativ (IMA)

Individuella alternativet är till för dig som saknar betyg i många ämnen från grundskolan. Här får du möjlighet att läsa de ämnen du saknar betyg i för att sedan kunna söka dig vidare till ett nationellt program, Yrkesintroduktion eller arbetsmarknaden. Senare kan du även få möjlighet att komma in på annan utbildning, till exempel, folkhögskola, komvux eller yrkesvux.

Utbildningen utformas individuellt efter varje elev utifrån förutsättningar och behov för att nå elevens mål.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är en utbildning för dig som är nyanländ till Sverige (max fyra år).

På Språkintroduktion läser du mycket svenska men också andra ämnen för att förbereda dig för andra studier.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.