MENY
Eskilstuna kommun

Utbildningar/program

Gymnasieskolan består av många nationella program på den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna finns sex högskoleförberedande program och tio yrkesprogram. Dessutom finns ett antal lärlingsutbildningar och introduktionsprogram.  

Eskilstuna idrottsgymnasium på Rekarne

Eskilstunas idrottsgymnasium på Rekarne är till för dig som vill kombinera idrott och studier, oavsett vilken idrottslig nivå du befinner dig på. Du kan välja mellan tre olika alternativ beroende på intresse, ambition och kunskapsnivå.

Om du vill läsa det samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap finns även möjlighet att välja idrottsprofil.

Högskoleförberedande program i Eskilstuna

Ekonomiprogrammet, Ekonomiprogrammet på engelska, Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet på engelska, Teknikprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet på engelska. Dessutom finns International Baccalaurate som ges på engelska och som leder till en internationell studentexamen.

Yrkesprogram i Eskilstuna

Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.

Lärlingsutbildingar

Lärlingsutbildningar finns på följande program: Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, och VVS- och fastighetsprogrammet. 

Vissa av introduktionsprogrammen erbjuder också lärlingsutbildning.

Här kan du läsa mer om lärlingsutbildning

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som saknar behörighet för ett nationellt program. Alla kommunala gymnasieskolor har introduktionsprogram i sitt utbud. Programmet ska leda till behörighet till ett nationellt program, förbereda dig för arbetsmarknaden eller annan utbildning beroende på dina möjligheter.

Här kan du läsa mer om introduktionsprogrammen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.