MENY
Eskilstuna kommun

Samhällsvetenskaps­programmet

Samhället, människan och omvärlden

Du lär dig

Som elev på samhällsvetenskapsprogrammet förbereds du för högre studier inom samhällsorienterande ämnen. Du fördjupar dig i och lär dig att förstå hur samhället fungerar. Du läser om vår historia, om hur kulturer, religioner och samhällen påverkar oss. Demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö är tydliga inslag i utbildningen, liksom förståelse för människan genom psykologi och filosofi. Internationella relationer och omvärldsbevakning är
viktiga inslag i utbildningen som en certifierad FN-skola.

Arbetssätt

Vi lägger stor vikt vid att förbereda dig för högskolan och du ska vara beredd på att lägga tid och energi på dina studier. Vi jobbar mycket med studieteknik, verktyg för att söka information och att tänka källkritiskt.
Du kommer också att märka att en röd tråd går genom de olika kurser du läser. Studiebesök och studieresor, samt inspirerande föreläsare är viktiga inslag i utbildningen.

Efter skolan

Efter din gymnasietid på samhällsvetenskapsprogrammet har du möjlighet att studera vidare på högskola eller universitet. Du får en bred behörighet till högre studier och kommer väl förberedd till högskolans värld.
Våra elever väljer exempelvis att studera till beteendevetare, jurister, journalister, lärare, poliser, ekonomer eller psykologer.

För dig som

Väljer du inriktningen samhällsvetenskap får du en bred utbildning med stora valmöjligheter. Du fördjupar dig i geografi, historia, religion och samhällskunskap. Språk är också en viktig del av din utbildning.
Här tar vi in världen i klassrummet och du kommer att förstå varför konflikter uppstår, hur samhället fungerar både i dag och historiskt. Du får lära dig att ta ställning i viktiga samhällsfrågor, tänka kritiskt och ifrågasätta.

Eftersom vi är en certifierad FN-skola erbjuds vi spännande aktiviteter men också material som behandlar global orättvisa, maktfördelning, krig och konflikter och mycket mer som skapar stor förståelse för olika problem i världen, samt möjlighet att varva teori med praktiskt engagemang med stöd från FN-föreningen. Exempel på detta kan vara fattigdomsbekämpning och arbete mot flickors utsatthet.

Vi lägger stor vikt vid att förbereda dig för högskolan och du ska vara beredd på att lägga tid och energi på dina studier. Våra elever kommer väl förberedda in i högskolans värld.

Exempel på kurser du läser

Religion, geografi, samhällskunskap, historia, psykologi, språk och våra fördjupningskurser som behandlar mänskliga rättigheter, genus och maktrelationer.

Det här kan du jobba med

Högskoleförberedande utbildning som ger en mycket bra grund för vidare studier inom juridik, ekonomi, kommunikation, media, statskunskap eller beteendevetenskap.

Kontakt

Anette Kroneld, studie- och yrkesvägledare 072-977 76 40
anette.kroneld@eskilstuna.se

Stana Ristic, lärare 072-146 45 65
stana.ristic@eskilstuna.se

Åsa LInd Forsberg, bitr rektor 070-086 21 27
asa.forsberg@eskilstuna.se

Poängplan
Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100100

Engelska 6


100


100

Historia 1b

100100

Idrott och hälsa 1

50

50


100

Matematik 1b

100100

Matematik 2b


100


100

Naturkunskap 1b

100100

Religionskunskap 150

50

Samhällskunskap 1b

100100

Svenska 1

100100

Svenska 2


100


100

Svenska 3100

100

Programgemensamt

Filosofi 150

50

Moderna språk

100

100


200

Psykologi 1

5050

Inriktning

Geografi 1


100


100

Historia 2a


100


100

Religionskunskap 250

50

Samhällskunskap 2


100


100

Samhällskunskap 3100

100

Programfördjupning

Makt, genus och jämställdhet100

100

Psykologi 2a50

50

Psykologi 2b50

50

Studier i mänskliga rättigheter100

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete100

100

Individuellt val
200

Individuellt val


100

100


Summa
2500

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt