MENY
Eskilstuna kommun

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram vänder sig till dig som inte är behörig att söka nationellt program inom gymnasiet.

Nå dina mål och förbered dig för vidare studier

På S:t Eskils gymnasium kan du läsa följande introduktionsprogram:

  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion
  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion Hotell och Turism

Här kan du läsa mer om de olika programmen. Du kan även prata med din studie- och yrkesvägledare för att få svar på dina frågor.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är ett introduktionsprogram för dig som saknar betyg i flera grundskoleämnen. Här får du en möjlighet att läsa in dina grundskolebetyg för att sedan gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig som har ett annat modersmål än svenska och som är nyanländ till Sverige. Här läser du svenska som andraspråk men också andra ämnen, vilket ger dig möjligheten att erhålla många betyg, för att förberedas för vidare studier.

Utbildningstiden varierar mellan ett till tre år beroende på dina mål, förutsättningar och behov. Vi planerar dina fortsatta studier tillsammans.

Om du saknar behörighet till gymnasiet när du fyller 19 år, fortsätter du läsa ett sista år på Språkintroduktion. Du fortsätter läsa svenska och andra ämnen för att förberedas för vidare studier inom vuxenutbildningen. Du får dessutom extra mycket vägledning och kunskap om utbildningsvägar, arbetsmarknaden, Ung företagsamhet, yrkesval och mycket annat du behöver veta inför vuxenlivet.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkes- eller högskoleförberedande program.

För att gå programinriktat val måste du ha betyg i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik eller engelska. Dessutom måste du ha betyg i ytterligare minst tre ämnen.

Yrkesintroduktionsprogram Hotell och turism

Yrkesintroduktionsprogram Hotell och turism är en yrkesinriktad utbildning. Den kan leda till fortsatta studier på yrkesprogrammet Hotell och turism eller förbereda dig för yrkeslivet.

Programmet vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett nationellt program. Du bör även har ett stort intresse för hotell- och turistbranschen samt vara utåtriktad och tycka om möten med människor.

Du följer en individuell studieplan där du bland annat läser de ämnen från grundskolan som du saknar betyg i. Du läser också hela eller delar av karaktärsämnen som tillhör Hotell och turismprogrammet

I utbildningen ingår yrkesinriktad praktik.

Kontakt

Charlotte Westberg, studie- och yrkesvägledare 070-089 37 86 charlotte.westberg@eskilstuna.se
Lotta Sunnberg, studie- och yrkesvägledare 072-971 25 80 charlotte.sunnberg@eskilstuna.se
Eva Carlén, lärare 070-086 22 56 • eva.carlen@eskilstuna.se
Åsa Lind Forsberg, bitr. rektor 016-710 41 20, 070-086 21 27 asa.forsberg@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

S:t Eskils gymnasium
Öppettider

Expedition A-hus kl. 08.00-16.30
Lunchstängt kl. 12.30-13.15

Besöksadress

Smedjegatan 3-5, Eskilstuna

Postadress

S:t Eskils gymnasium
Smedjegatan 3-5
631 86 Eskilstuna