MENY
Eskilstuna kommun

Why IB? Varför IB?

10 Reasons why the IB Diploma Programme (DP) is ideal preparation for university

 • It increases academic opportunity: Research shows that DP graduates are much more likely to be enrolled at top higher education institutions than entrants holding other qualifications*
 • IB students care about more than just results: Through creativity, action, service, (CAS) you learn outside the classroom and develop emotionally and ethically as well as intellectually.
 • It encourages you to become a confident and independent learner: For example, the extended essay requires independent research through an in-depth study.
 • It’s an international qualification: The DP is recognized globally by universities and employers.
 • Graduates are globally minded: Language classes encourage an international mindset and is a key to increasingly globalized societies.
 • The IB encourages critical thinking: Learn how to analyze and evaluate issues, generate ideas and consider new perspectives
 • DP Students have proven time management skills: Take good study habits and strong time management to further education and the working world.
 • It assesses more than examination techniques: Learn to understand, not just memorize facts or topics and prepare for exams.
 • Subjects are not taught in isolation: Theory of knowledge (TOK) classes encourage you to make connections between subjects.
 • It encourages breadth and depth of learning: You are able to choose courses from six subject groups and study subjects at different levels.

10 anledningar till att IB-programmet är en bra förberedelse inför högre studier

 • Det ger större framtida akademiska möjligheter: Programmet är väl ansett och IB-elever har mycket goda förutsättningar att klara högre studier på svenska såväl som på utländska universitet.
 • För IB-elever räknas inte bara resultat: Genom dina CAS-studier (creativity, action, service) får du lära utanför klassrummet och utvecklas inte bara intellektuellt utan även emotionellt och kreativt.
 • IB-studierna formar dig till att bli en självständig och kompetent student. Du skriver bland annat en EE - en längre uppsats - i vilken du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i ett ämne du valt själv.
 • Det är en internationell examen: IB-programmet är en väl ansedd utbildning som är erkänd av både universitet och arbetsgivare i hela världen.
 • Internationella perspektiv: På IB programmet är globalisering en röd tråd som löper genom hela utbildningen. Detta ger IB-studenter en bra förutsättning för att studera och arbeta i en allt mer globaliserad värld.
 • IB uppmuntrar till kritiskt tänkande: Du får lära dig att analysera och utvärdera händelser, problem och lösningar, samt att se frågor ur flera olika perspektiv.
 • IB-elever lär sig att prioritera arbetsuppgifter och planera sin tid: Du tar med dig en god studievana och en förmåga att planera dina studier vilket du har nytta av såväl under vidare studier som i ditt framtida yrkesliv.
 • Inte bara examinationsteknik: På IB lär sig elever för framtiden. De lär sig förstå de områden de arbetar med på ett sätt som gör att kunskaperna finns kvar långt efter studenten.
 • Dina kurser undervisas inte isolerade från varandra: I TOK lär du dig se och förstå sambanden mellan alla olika ämnen.
 • Programmet ger både breda och djupa kunskaper: Du får själv välja sex olika kurser från sex olika ämnesgrupper. Du får också välja nivå på dina kurser, higher level eller standard level.

 

IB Mission
Besök oss på våra social medier Facebook Instagram Youtube Vår podd - En skola i världsklass

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.