MENY
Eskilstuna kommun

Inriktning Estetik & Media DESIGN

Estetik och Media DESIGN

Ny inriktning på Estetiska programmet med start läsåret 2020-21

Kreativ design för hållbar utveckling

Estetik och Media DESIGN ger dig grundläggande färdigheter inom områdena media, design och formgivning. Du är intresserad av media, design, formgivning och kommunikation.
Vi tar dig igenom hela processen, från en idé till den färdiga produkten. Funderar du på en karriär inom media, som formgivare eller som designer så får du rätt utbildning och verktyg, både analoga och digitala.

Begreppet Design innefattar en produkt eller tjänst som är estetiskt tilltalande samtidigt som dess funktion är avgörande för dess framgång. Läs mer om begreppet design.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under din utbildning får du en inblick i hur arbetsmarknaden ser ut inom ditt område och du kommer också få starta ditt eget UF-företag där du marknadsför, lanserar och förhoppningsvis säljer din unika produkt eller tjänst.

Vi samarbetar med Mälardalens högskola, ReTuna återbruksdesign och andra regionala aktörer.

För dig som

vill utveckla din kreativa sida inom design, medieproduktion och formgivning.

Exempel på kurser du läser

Medieproduktion, digitalt skapande, design, formgivning.

Det här kan du jobba med

Denna utbildning lägger grunden till yrken såsom designer, formgivare, illustratör, arkitekt, spelutvecklare, lärare. Utbildningen ger dig också bred behörighet till studier på högskolor, ex Konstfack eller IDT – Akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens högskola.

Då utbildningen är högskoleförberedande kan du även söka högre studier inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska områdena.

Kurser inom inriktningen

Inriktningskurser

 • Digitalt skapande 1
 • Medieproduktion 1
 • Medieproduktion 2
 • Medier, samhälle och kommunikation

Programgemensamma kurser

 • Estetisk kommunikation (Musikal)
 • Konstarterna och samhället

Programfördjupning

 • Design 1
 • Design 2
 • Digitalt skapande 2
 • Formgivning 1
 • Entreprenörskap och företagande

Med reservation för förändringar

Några av kursernas innehåll

Digitalt skapande 1 och 2

Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande har varierat över tid. I och med den informationstekniska utvecklingen har helt nya möjligheter och platser skapats, och fortsätter att skapas, för konstnärliga och kommunikativa uttryck.

Medieproduktion 1 och 2

Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som ligger till grund för medieproduktioner inom både medieområdet och det estetiska området. Hur produkterna gestaltas och utformas är tillsammans med etiska frågor centrala inslag i ämnet. Ämnet behandlar områdets utveckling även i ett internationellt perspektiv eftersom medieproduktioner ofta har en global spridning.

Design 1 och 2

Ämnet design behandlar den arbetsprocess där man medvetet och innovativt utvecklar produkter så att de uppfyller målgruppens funktionella och estetiska krav. Ibland är design ett led i att utveckla och ta fram ett föremål. I andra sammanhang handlar det om att pröva och
utveckla en idé, upplevelse eller tjänst. Design utgår ofta från ett problem eller uppdrag, där behovet är att produkten dels ska kunna tillverkas, distribueras samt ingå i och konkurrera på en marknad, dels ska vara etiskt och estetiskt gångbar samt miljömässigt hållbar.

Formgivning 1

Ämnet formgivning behandlar estetiska aspekter på konsthantverk, slöjd och design. Det behandlar också tekniker, material, metoder och processer inom formgivningsområdet. Dessutom behandlar ämnet formgivningens betydelse för produkter och deras överlevnad.

Poängplan Estetik & Media DESIGN

Årskurs 1

Engelska 5 100p
Idrott och hälsa 1 50p
Matematik 1b 100p
Naturkunskap 1b 100p
Samhällskunskap 1b 100p
Svenska 1 100p
Design 1 100p
Digitalt skapande 1 100p
Medieproduktion 1 100p
SUMMA 850 poäng


Årskurs 2

Engelska 6 100p
Historia 1b 100p
Idrott och hälsa 1 50p
Svenska 2 100p
Design 2 100p
Formgivning 1 100p
Medieproduktion 2 100p
Medier, samhälle och kommunikation 1 50p
Individuella val 100p
SUMMA 800 poäng

Årskurs 3

Historia 2b 100p
Religion 1 50p
Svenska 3 100p
Digitalt skapande 2 100p
Estetisk kommunikation 1 100p
Medier, samhälle och kommunikation 1 50p
Konstarterna och samhället 50p
Entreprenörskap och företagande 100p
Gymnasiearbete 100p
Individuella val 100p
SUMMA 850 poäng

TOTALT 2500 poäng

Med reservation för förändringar

Kontakt

Björn Eriksson, bildlärare
070-086 20 79 bjorn.eriksson@eskilstuna.se

Anette Bäckström, studie- och yrkesvägledare
072-977 76 40 anette.backstrom@eskilstuna.se

Pelle Marklund, biträdande rektor
070-340 20 39 pelle.marklund@eskilstuna.se

Examensmål Estetiska programmetlänk till annan webbplats


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

S:t Eskils gymnasium
Öppettider

Expedition A-hus kl. 08.00-16.30
Lunchstängt kl. 12.30-13.15

Besöksadress

Smedjegatan 3-5, Eskilstuna

Postadress

S:t Eskils gymnasium
Smedjegatan 3-5
631 86 Eskilstuna