MENY
Eskilstuna kommun

Vanliga frågor FAQ

FAQ
Vilka individuella val erbjuds?

Om du studerar på ett nationellt program så följer du programmets poängplan men du väljer också 200 poäng, vanligtvis två kurser, individuella val till årskurs 2 och 3. Vi erbjuder moderna språk (tyska, spanska, franska, finska, arabiska) Naturkunskap 2, Matte 3, Psykologi, Engelska 7, Träningslära, Programmering, Bild, Foto, Dans, Rätten och samhället (juridik) och slutligen UF (ung företagsamhet) där du startar och driver ett eget företag samtidigt som du får lära dig allt om entreprenörskap.

Får man som elev låna en dator från skolan?

Ja, vi ser datorn som ett viktigt "läromedel" för att lyckas med sina studier på gymnasiet.
På S:t Eskil lånar du som elev en bärbar dator och ansvarar för denna under din studietid.
Regler och användning regleras i ett separat dokument och ett kontrakt upprättas mellan skolan och låntagaren/vårdnadshavare. Elev förväntas att alltid hålla uppsikt över sin dator och den får inte förvaras i elevskåpen.

Får eleven behålla eller köpa loss sin dator efter sin examen?

Nej, tyvärr så är det inte möjligt rent juridiskt och licensmässigt.

Är eleverna på S:t Eskil nöjda?

Enligt den elevenkät som vi genomför varje år visar eleverna på att de är väldigt nöjda och stolta över S:t Eskil. Skolinspektionen har genomfört en liknande enkät och resultatet låg klart över snittet för skolor i Sverige. #stolteskilit

Är S:t Eskil en kvalitetssäkrad skola?

Ja, vi är certifierade genom Qualis kvalitetssäkringssystem. Vid vår senaste inspektion uppnådde vi de högsta resultaten en gymnasieskola i Sverige erhålligt - vilket vi förstås är väldigt stolta över.

Är S:t Eskil en lugn skola?

Ja, vi är en mycket lugn skola där våra elever känner sig trygga. I de elevenkäter som vi genomför varje läsår får vi höga betyg vad gäller trygghet och trivsel. #schyssteskilit

Har ni elevskåp till eleverna?

Ja, elevskåpen lånas ut till eleven under läsåret. Skåpen töms och städas av eleven vid varje läsårs slut. Elev tar med eget hänglås. Skolan ersätter inga eventuella förluster av det som förvaras i skåpet. Eleven ska alltså inte förvara stöldbegärliga föremål i skåpet.

Hur ser S:t Eskils ordningsregler ut?

Våra ordningsregler är utformade så att de bygger på både elevens rättigheter och skyldigheter. Se ordningsreglerlänk till annan webbplats

Har ni en handlingsplan mot droger?

Ja, gymnasieskolan i Eskilstuna ska vara drogfri. Elev får inte vara i skolan påverkad av droger eller alkohol. Skolans målsättning är att tillsammans med elever, föräldrar/vårdnadshavare, socialtjänst och polis i första hand förebygga missbruk, i andra hand tidigt upptäcka och vidta åtgärder mot drogmissbruk. Om skolans personal blir orolig för att en elev kan tänkas missbruka droger eller alkohol, informeras föräldrarna/vårdnadshavare och socialtjänsten och elevens situation kartläggs av skolhälsovården/elevvården. Läs den kommunala gymnasieskolan Handlingsplan mot droger i sin helhetlänk till annan webbplats

Vilka öppettider har ni?

Vi håller våra skolbyggnader låsta och passage för behöriga sker med passerkort. Besökare föranmäler sig och släpps in i byggnaderna efter överenskommelse. Vi har även en porttelefon vid entrén till vår huvudbyggnad, huset närmast Fors kyrkopark.

Är man som elev på S:t Eskil försäkrad?

Ja, samtliga elever vid skolan är olycksfallsförsäkrade för skador som inträffar heltid dygnet runt. Läs merlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

S:t Eskils gymnasium
Öppettider

Expedition A-hus kl. 08.00-16.30
Lunchstängt kl. 12.30-13.15

Besöksadress

Smedjegatan 3-5, Eskilstuna

Postadress

S:t Eskils gymnasium
Smedjegatan 3-5
631 86 Eskilstuna