MENY
Eskilstuna kommun

Nationella program

Den nationella inriktningen består av fyra program

  • Fastighet anläggning och bygg (FAB)
  • Hotell restaurang och bageri (HRB)
  • Hälsa vård och omsorg (HVO)
  • Samhälle natur och språk (SNS)

Fastighet, anläggning och byggnation (FAB)

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder eleverna för att till exempel kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och småskalig byggnation.

Hotell, restaurang och bageri (HRB)

Gymnasiesärskolans nationella program med inriktning mot hotell, restaurang och bageri ger dig kunskaper inom dessa områden. Kunskaper som är bra att ha i ditt vuxna liv och då du söker arbete inom kök/storhushåll.

Matlagningskunskap
Först en grundkurs därefter fördjupning inom matlagning och bakning. Ger kunskaper om olika livsmedel och hur de hanteras och förvaras.

Serveringskunskap
Lära sig något om grunderna i dukning och servering samt lite om blommor och dekorationer.

Hotellkunskap
Ger grundläggande kunskaper om lokalvård samt tvätt- och textilvård.

Arbetsliv
Ger kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet. Vikten av personlig hygien samt arbetsplatsens hygien och livsmedelshygien.

Praktik (APL arbetsplatsförlagt lärande)
Under skoltiden praktiserar eleverna bl a i storkök på skolor eller servicehus samt på restauranger och caféer.

Programmet för hälsa, vård och omsorg (HVO)

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete inom till exempel fritids- och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.

Eleverna får grundläggande kunskaper i service och omsorg inom fritids- och vårdsektorn. Utbildningen förbereder eleverna för att kunna arbeta med t.ex. kost och hälsa, omsorgsarbete och vård.

Under utbildningen lär sig eleverna också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor.

Samhälle, natur och språk (SNS)

För elever som har förutsättningar till studier på nationell nivå, men som av andra orsaker inte passar i ett yrkesförberedande program finns SNS. Här finns möjligheter att ytterligare skräddarsy utbildningen så att den passar eleven.

Vissa elever har all sin undervisning i SNS. Undervisningen får då ett större teoretiskt inslag. Andra elever väljer att ha vissa kurser i ett yrkesförberedande program. SNS blir då hemklassen där man har sin tillhörighet. I SNS läser eleverna gymnasiesärskolans kärnämnen samt yrkesförberedande kurser utifrån individuella behov.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.