MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

Samverkansprogrammet är fyra år. Det består av två inriktningar, en nationell och en individuell.

Grunden för vår pedagogik är att förbereda eleverna för ett så självständigt liv som möjligt efter gymnasiet med såväl arbete eller sysselsättning som boende och fritid.

Samverkansprogrammet ska vara en god förberedelse för vuxenliv och arbete. Det är en målsättning att alla elever ska ha arbete eller sysselsättning efter skolans slut.

Elevernas individuella behov styr gruppstorlek, personaltäthet, pedagogiskt arbetssätt och val av inriktning.

Undervisningen är individanpassad med övervägande praktiskt arbete i små grupper. Eleven får den tid den behöver för att tillägna sig nödvändiga kunskaper inom valt program.

Innehållet i lektionerna är avgränsat, strukturerat och återkommande för att tydliggöra ämnet och ge eleven förutsättningar till repetion.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.