MENY
Eskilstuna kommun

Rekarnevillan individuellt alternativ

Rekarnevillan är ett individuellt alternativ inom kommunens gymnasieskola. Vi finns till för dig som har ett stort behov av en lugn skolmiljö. Elevgruppen är viktig och vi arbetar för att bygga starka och trygga relationer, både mellan lärare/elev och elev/elev. Eleverna får möjlighet till personlig utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.

Hos oss kan du studera på grundskolenivå, antingen individuellt eller i grupp. Vi erbjuder studier i både teoretiska och praktiska ämnen.

Vi vänder oss till dig i gymnasieåldern som till exempel:

  • har kunskapsluckor och inlärningssvårigheter av varierande grad, samt behov av öka sitt självförtroende i lärandesituationer.
  • känner en oro i stora grupper.
  • har en problematisk skolfrånvaro sedan tidigare och som skulle kunna bero på t. ex. ångestrelaterade svårigheter eller en NPF-diagnos.

Vårt arbetssätt på Rekarnevillan:

  • vi utgår från dina förutsättningar och behov.
  • tillsammans sätter vi upp kortsiktiga och långsiktiga mål.
  • du kan få undervisning i grupp eller individuellt.
  • vi hjälps åt med praktiska sysslor tillexempel matlagning.
  • du får möjlighet att träna sociala förmågor genom gemensamma aktiviteter.
  • vi kan stötta dig praktiskt att komma till skolan.
  • vi har daglig fysisk aktivitet på schemat för ett bättre mående.

Du söker till oss genom din skolas elevhälsa, studievägledare eller socialtjänst.

Ansökan om placering på Rekarnevillanlänk till annan webbplats OBS! Du kan inte själv göra en ansökan utan det måste gå via elevhälsa, studievägledare eller socialtjänst.


Samordnare

Holger Sandeberg

holger.sandeberg@eskilstuna.se

Telefon: 016-7106430 Mobil: 070-5689909

Rektor

Halina Sundqvist

halina.sundqvist@eskilstuna.se


Besöksadress
Rekarnevillan Rinmangymnasiet, Moa Martinsson gata 2, 63228 Eskilstuna

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.