MENY
Eskilstuna kommun

Introduktionsprogram

Det finns fem Introduktionsprogram.

Sökbara inriktningar

Preparandutbildning (finns bara på S:t Eskil)
Programinriktat Individuellt val
Yrkesintroduktion

Icke sökbara inriktningar

Individuellt Alternativ
Språkintroduktion

Preparandutbildning (finns bara på S:t Eskil)

Om du saknar några få ämnen för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram kan du läsa ett år på Preparandutbildningen för att komplettera dina betyg.

Din studieplan bestämmer vi tillsammans vid skolstarten. Vi anpassar utbildningen efter dina behov och önskemål så långt som möjligt. Preparandutbildningen finns på S:t Eskils gymnasium.

Programinriktat individuellt val (PRIV)

Det programinriktade individuella valet (PRIV) ger dig möjlighet att komma in på det yrkesprogram du önskar men saknar full behörighet till.

Behörighetskraven till PRIV att du har betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik och fyra andra ämnen. Ett andra alternativ är att du har lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och tre andra ämnen, totalt sex ämnen.

Du läser tillsammans med eleverna i ett nationellt yrkesprogram men får samtidigt möjlighet att läsa de ämnen du saknar för behörighet. Vi rekommenderar att du sätter PRIV som andra alternativ på de program där det finns när du söker ett yrkesprogram om du är osäker om du kommer att bli behörig eller inte.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionen är tänkt för dig som inte har godkända betyg för att komma in på ett nationellt yrkesprogram och som vill komma in på ett nationellt yrkesprogram, en annan utbildning såsom folkhögskola, komvux eller yrkesvux eller börja arbeta direkt efter utbildningen.

Utbildningen utformas individuellt efter varje elev utifrån förutsättningar och behov för att nå målet. Du läser karaktärsämnen som tillhör den inriktning du valt.  Du läser också de grundskoleämnen som du inte har behörighet i och lär dig andra nyttiga saker som gör dig mer motiverad. Det kan vara vissa gymnasiegemensamma ämnen eller någonting annat, beroende på vad just du behöver. Grupperna är små, 10 -16 elever. Du har också 15 veckor arbesförlagt  lärnade under utbildningen.

Följande inriktningar finns att välja på Rinmangymnasiet:

Barn och fritid

Är en utbildning för dig som är intresserad av att arbeta inom fritidsverksamhet, friskvård eller idrott, t ex som peronlig tränare. Du får lära dig att planera, organisera och leda olika aktiviteter. Du får ta ansvar, samarbeta och vara aktiv. Du ser ett framtida yrkesliv med männsikor.

Industriteknik

Är en utbildning för dig som är intresserad av praktisk teknik. Du ser ett framtida yrke inom tillverkningsindustrin.

Restaurang och livsmedel

Är en utbildning för dig som är intresserad av matlagning och service. Du vill jobba inom restaurangbranschen eller måltidsservice.

Vård och omsorg

Är en utbildning för dig som vill arbeta med människor som behöver ditt stöd. Du får en helhetssyn på hur kroppen fungerar, hur vi reagerar i olika situationer och vilka behov vi har. I utbildningen läser du kurser i hälsa, omsorg, medicin, psykiatri och om människors livsvillkor. Du ser ett framtida yrkesliv inom vård och omsorg.

Om du sökt till något nationellt eller programinriktat nationellt program inom områdena ovan, och tror att det finns risk att du inte blir behörig för något av programmen så sök i tredje hand Yrkesintroduktion.

Icke sökbara inriktningar

Nedanstående inriktningar kan du inte söka till utan blir placerad på om du inte antagits till något av de sökbara programmen. Prata med din studie- och yrkesvägledare om du tror att det kan bli så.

Individuellt alternativ

Individuella alternativet är först och främst till för dig som inte har godkänt i de flesta av grundskoleämnena eller som helt enkelt saknar studiemotivation. Här får du möjlighet att läsa upp dina betyg. Du kan söka gå vidare till Preparandutbildning eller Yrkesintroduktion. Eller Du kan läsa upp dina betyg för att komma in på en annan utbildning såsom folkhögskola, komvux eller yrkesvux. Arbetar du hårt under ett år på Individuellt alternativ kan du nå behörighet för att söka till ett nationellt program.

Utbildningen utformas individuellt efter varje elev utifrån förutsättningar och behov för att nå målet. Du läser grundskoleämnen, gymnasiegemensamma ämnen, karaktärsämnen eller annat som hjälper dig höja motivationen och nå dina mål. Arbetslivsorientering (praktik) ingår för att prova på annat än studier

 Språkintroduktion

Språkintroduktion är en utbildning för dig som nyligen kommit till Sverige och inte kan svenska tillräckligt bra för att bli antagen till ett nationellt program. Det finns Språkintroduktion teori för dig som vill gå ett nationellt högskoleförberedande program, Preparandutbildning eller få en annan teoretisk utbildning och Språkintroduktion yrke för dig som vill gå ett nationellt yrkesprogram, Preparandutbildning, Yrkesintroduktion eller få ett arbete direkt efter utbildningen. Båda förbereder dig för andra studier såsom komvux, folkhögskola eller yrkesvux.

Språkintroduktion är till för dig som har ett annat modersmål än svenska och är nyanländ till Sverige. Här läser du mycket svenska men också många andra ämnen för att förberedas för studier på Preparandutbildning, Nationellt program, Yrkesintroduktion eller annan utbildning till exempel Komvux.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rinmangymnasiet
Öppettider

Receptionen Hus 1
måndag-torsdag kl. 08.00-15.00
fredag kl. 09.00-15.00

Postadress

Rinmangymnasiet Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Helena Medin
Studie- & yrkesvägledare. Ansvar för: TE, NA, IN, IMYRKIN, T4      
Wivi-Anne Pettersson
Studie- & yrkesvägledare Ansvar för: NA, VO, IN