MENY
Eskilstuna kommun

Gymnasiesärskolan

I Eskilstuna finns gymnasiesärskolanRinmangymnasiet. Vi har fyra nationella program och det individuella programet. Gymnasiesärskolan ger möjlighet att möta elevernas olika behov och förutsättningar och ger en god grund för ett bra vuxen- och arbetsliv.

Utbildningarna är fyra år. Undervisningen ska vara en god förberedelse för vuxenliv och arbete. Det är en målsättning att alla elever skall ha planerad sysselsättning eller arbete efter skolans slut. Detta sker genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik i samverkan mellan gymnaseisärskolan, vuxenförvaltningen och olika tänkbara arbetsplatser för eleverna.

Nationella program

De finns fyra nationella program. De ska alla förbereda eleverna för ett yrkesliv. De nationella programmen är:

  • Fastighet, anläggning och byggnation (FAB)
  • Hotell, restaurang och bageri (HRB)
  • Hälsa , vård och omsorg (HVO)
  • Samhälle natur och språk (SNS)

Förutom de yrkesämnen som kännetecknar de olika programmen läser eleverna teoriämnen och individuella val.

Individuella programmet

Det individuella programmet är till för de elever som inte har förutsättningar att klara undervisningen på ett nationellt program. Undervisningen utformas utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar. På det individuella programmet fördelas undervisningstiden på sex ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Mikael Källarsson
Biträdande rektor med programansvar för Gymnasiesärskolan