MENY
Eskilstuna kommun

Specialpedagog

Vi specialpedagoger som arbetar på Rekarnegymnasiet ansvarar för det specialpedagogiska uppdraget. Vi ingår i skolans elevhälsoteam.

Uppdraget innebär bland annat:

  • Vi samlar in överlämnandeinformation från grundskolan och för den informationen vidare till arbetslagen
  • Vi ansvarar för screening-testerna i årskurs 1, sammanställer och följer upp dessa
  • Vi erbjuder stöd till enskilda elever med allmänna skolsvårigheter samt stöd i basämnesfärdigheter, utifrån specifik inlärningsproblematik
  • Vi erbjuder kompensatoriska hjälpmedel
  • Vi erbjuder stöd till mentorer vid samtal kring elever i behov av särskilt stöd, samt i pedagogiska kartläggningar
  • Vi har träffar med arbetslagen två gånger per termin och efter behov

Efter kartläggning upprättar vi åtgärdsprogram med berörd personal och elev . Vi erbjuder observationer, handledning och konsultation till såväl arbetslag som enskilda lärare och elever. Regelbunden kontakt med arbetslag och skolledning är något som är viktigt i vårt arbete. 

Du ser vår kontaktinformation nedan:

Johanna Hindersson 
epost: johanna.hindersson@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 94 05

Nina Svärd
epost: nina.svard@eskilstuna.se
Telefon: 072-977 35 19, 016-710 41 89

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44