MENY
Eskilstuna kommun

Kuratorer på skolan

På Rekarnegymnasiet finns det tre kuratorer

De är uppdelade med ansvar för olika program, se kontaktinformation nedan.

Kuratorerna arbetar

med socialt arbete på Rekarnegymnasiet. Elever, föräldrar och lärare är välkomna att kontakta oss när elever har bekymmer med skoltrötthet, relationsproblem, drogmissbruk, mobbning, stress eller annat som kan ha en negativ inverkan på studiesituationen.

Som skolkurator vill vi bidra med att få en helhetssyn på elevens psykosociala situation och lyfta fram elevens egna resurser och förmågor, så att studiesituationen blir så bra som möjligt.

Vid elevsamtal

kommer vi överens om lämpliga åtgärder, exempelvis fortsatta stödsamtal, kontakt med föräldrar, information till lärare, hänvisningar till psykolog, elevvårdskonferens med mera.

Vi har tystnadsplikt

vilket innebär att vi inte för vidare personliga förhållanden utan elevens medgivande. Tystnadsplikten bryts endast om eleven riskerar att fara illa och där det finns behov av kontakt med socialtjänsten.

Du är välkommen

att kontakta oss på telefon, där du också kan lämna meddelande på telefonsvararen, boka tid för personligt samtal eller skicka e-post.

Kontaktinformation

Åsa Rundlöf ansvarar för EK, HA och IMSPR, epost:
asa.rundlof@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 95 03 

Pernilla Svensson ansvarar för EE, IMIND, IMYRKHA och SA, epost: pernilla.svensson2@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 95 05 

Catharina Adolfsson

Catharina Adolfsson

Catharina Adolfsson ansvarar för BA, FT, VF och IMYRKBA/FT/HA, epost:
catharina.adolfsson@eskilstuna.se
Telefon:016-710 23 39

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44