MENY
Eskilstuna kommun

Administration

Vi har hand om det administrativa och servicen på skolan, vår organisation: 

Ekonomi/Löner/Personalfrågor

Maria Johnson har hand om administrationen av ekonomin och löner på skolan. Hon arbetar även med den administrativa delen i personalfrågor. 

Elevadministration

Ingela Hammar ansvarar för administrativa delen av elevhanteringen som till exempel: betyg, studieplaner, CSN med mera.

Informatör webb, intranät, lärplattform, elevadministration, vikarieanskaffning

Inga-Lill Engberg ansvarar för administrationen av externa webben och skolans intranät.
Arbetar även med administration av digitala verktyg/lärplattformen Its learning, där elever och lärare på gymnasiet har sin kommunikation. Ordnar även vikarier när personal är frånvarande.

Reception

Det är där våra besökare kan få information och hjälp. Receptionen är även till stöd för elever och personal i allehanda ärenden. Madelene Ohlsson bemannar receptionen. 

Schemaläggare/Skola 24/Administrativ chef

Christer Karlsson ansvarar för schemaläggningen för elever och personal och administrerar även Skola 24. 

Service/Vaktmästeri

Anders Johansson arbetar med den inre skötseln av skolan, inventarier med mera. Till honom vänder man sig om problem uppstår på skolan med det tekniska, lokaler, maskiner eller annan hjälp som inte gäller det yttre eller det fasta beståndet på fastigheten.  

Vi tillhör arbetslaget Administration/Service 

  • Inga-Lill Engberg, skoladministratör, webb/intranät/informatör, vikarieanskaffning, its learning (lärplattform), elevadministration telefon 016-710 39 59
  • Ingela Hammar, skoladministratör, elevadministration telefon 016-710 21 97 
  • Anders Johansson, vaktmästeri telefon 073-950 67 35
  • Maria Johnson, skoladministratör, ekonomi, personal telefon 016-710 18 72
  • Christer Karlsson, skoladministratör, schemaläggare, telefon 016-710 63 84
  • Åsa Lane, Administrativ chef, skola24, schema telefon 073-950 42 58, 016-710 16 85
  • Madelene Ohlsson, reception telefon 016-710 18 71 


Telefon till reception:
016-710 18 71

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44