MENY
Eskilstuna kommun

Om introduktionsprogrammet

Fem olika introduktionsprogram
ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ersätter dagens individuella program och ska bättre tillgodose obehöriga elevers olika behov.

På dagens Introduktionsprogram kan närmare hälften av eleverna vara behöriga till ett nationellt program men går där av andra skäl, till exempel att betygen från grundskolan inte räckt för att komma in på ett sökt program eller för att eleven avbrutit sina studier.  Huvudregeln är att inga behöriga elever ska behöva gå ett introduktionsprogram. Tanken är att skolorna ska bli bättre på att underlätta för elever att fortsätta studierna på det program de påbörjat.

De nya introduktionsprogrammen ska underlätta för elever

att komma vidare till ett nationellt program. Men de kan också förbereda för yrkeslivet eller ha andra syften. Elevens hemkommun är skyldig att erbjuda introduktionsprogram för den som är obehörig. Enda undantaget görs för programinriktat individuellt val, som kommunen har möjlighet att erbjuda men inte måste. Hemkommunen kan också välja att sluta avtal med en annan kommun eller landsting som ordnar introduktionsprogram.

Fristående skolor får erbjuda introduktionsprogram

Det enda kriteriet är att den fristående skolan har ett nationellt program. Ska programinriktat individuellt val anordnas måste skolan ha det aktuella yrkesprogrammet som det programinriktade individuella valet är kopplat till.

På introduktionsprogrammen blir den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur. Den individuella studieplanen ska klart visa vad utbildningen ska innehålla.

De fem introduktionsprogrammen är

preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, och språkintroduktion.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44