MENY
Eskilstuna kommun

Inriktningar

Ekonomiprogrammet har tre inriktningar

Våra inriktningar på ekonomiprogrammet är Ekonomi, Juidik och Företagargymnasiet. Under det första året får alla lära sig grunderna i ekonomi och juridik då vi läser gemensamt för att sen välja inriktning inför årskurs två. Se mer om programmets inriktningar och vilka ämnen du läser i inriktningens poängplan.

Ekonomi

Företagande och ekonomi
Inom ekonomiinriktningen ligger ditt fokus på ekonomi och företagande. Redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och organisation är exempel på fokusområden för den här inriktningen.

Du går på djupet
i bokföring, bokslut, inköp och kalkyler och du får lära dig att göra affärsplaner och värdera affärsidéer. inom marknadsföring lär du dig verktyg och metoder för att kommunicera och nå ut med budskap.

Exempel på kurser du läser:

Entreprenörskap, företagsekonomi, matematik, psykologi. Poängplan för ekonomiinriktningen.

Väljer du inriktning ekonomi/företagargymnasiet
kommer du att utvecklas och bli en målinriktad och företagsam person med initiativförmåga och egen drivkraft.

Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Det som skiljer mellan ekonomi och ekonomi/företagargymnasiet är de kurser man läser som fördjupning.

Vad du lär dig i sammanfattning:

  • Du får lära dig olika företagsformer
  • Hur man gör kalkyler, bokför och gör bokslut
  • Grunderna i inköp och försäljning, marknadsföring och reklam samt en orientering om de lagar och regler som gäller inom det ekonomiska området
  • Du lär dig vägen från idé till att starta ett företag
  • Du tränar dig i att använda datorprogram för textbehandling, databashantering och redovisning
  • Lär dig skriva affärsbrev, göra ekonomiska kalkyler, lägga upp register, sköta bokföring samt göra broschyrer, foldrar och annat informationsmaterial

Företagargymnasiet

Entreprenörskap och företagande
På företagargymnasiet lägger vi stort fokus på entreprenörskap genom att ta in verkligheten i skolan.

Genom ditt fadderföretag får du möjligheten att tillämpa de teorier och metoder du lär dig i dina kurser inom marknadsföring, företagsekonomi och entreprenörskap.

Du studerar

ditt fadderföretag och får avlägga rapporter och göra redovisningar utifrån intervjuer och analyser. Du får en bra förståelse för vad företagande och ledarskap handlar om genom praktiska övningar och case. .

Skolan har ett nätverk

av mindre och medelstora företag och oftast är det företagens ägare eller nyckelpersoner i ledningen som du har kontakt med.

Vi lägger stort fokus på redovisningar och du kommer att utveckla di förmåga att nå ut med ditt budskap.

Exempel på kurser du läser:

Entreprenörskap, företagsekonomi, retorik, matematik, psykologi. Poängplan för Företagargymnasiet

Juridik

Lagen, rätten och företagande

Inom juridikinriktningen på ekonomiprogrammet får du en bra grund att stå på som framtida företagare eller juridikstudent.

Här får du lär dig

om företagarens möjligheter och skyldigheter, affärslivets lagstiftning, avtal, tvister, skadestånd och betalningsansvar.

Du kommer att lära dig metoder både för att både analysera och bedöma olika juridiska problem och själv söka information och förstå juridiska dokument.

Exempel på kurser du läser:

Affärsjuridik, rätten och samhället, psykologi, filosofi, kriminologi.

För inriktning juridik får du kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt.
Du ska utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Poängplan för Juridikinriktningen.

Kurser i sammanfattning:

  • Du läser kurs om rättsväsendets betydelse i samhället
  • Du läser affärsjuridik och får kunskaper om lagar och avtal och förståelse om hur lagar och avtal påverkar företagandet
  • I ämnet filosofi får du fundera kring centrala etiska frågeställningar och lära dig argumentera för dina ståndpunkter. Du ska kunna analysera och värdera information
  • I ämnet psykologi fördjupar du dig i mänskligt beteende och beslutsfattande. Vad styr våra beslut och handlande? 

Programfördjupningar

Du kan välja kurser omfattande 300 poäng. Till detta kommer också de val du ska göra inom det individuella valet.

Du kan fördjupa dig inom din inriktning men också välja kurser som kombinerar de två inriktningarna. Du kan till exempel välja de kurser som ingår i den andra inriktningen.

Du kan också välja kurser i mer allmänna ämnen som samhällskunksap, matematik, religionskunskap och moderna språk. Kurser i matematik ökar din behörighet till högskolan.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44