MENY
Eskilstuna kommun

Internationellt

Rekarneelever i Cesena, Italien
Rekarneelever i Cesena, Italien

 Internationellt perpektiv

"Att arbeta med internationalisering i skolanlänk till annan webbplats kan innebära att öka kunskapen om och förståelsen för andra länder och kulturer. Det kan också handla om att fördjupa elevernas kunskaper i olika ämnen och frågor genom ett internationellt perspektiv.

I 2011 års läroplaner för gymnasieskolan slås fast att skolan har ett ansvar för att stärka elevers och lärares förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Ett etiskt och internationellt perspektiv och ett miljöperspektiv ska prägla skolutbildningen.

Att samarbeta internationellt
till exempel i form av ett projektsamarbete med en skola i ett annat land, är ett sätt att möta kraven i läroplaner och kursplaner. "Det ger goda möjligheter att arbeta med ett eller flera ämnen utifrån ett tematiskt perspektiv och ger också ofta pedagogiska vinster."

Ovanstående citat är hämtat från Utbyten.selänk till annan webbplats som tidigare hette Internationella programbyrån.
Genom deras program och aktiviteter kan skolor med flera delta i internationella projekt inom utbildning.

Ett internationellt perspektiv är viktigt
för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.” 

Monter om Norge

Även i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för Eskilstuna kommun finns internationaliseringsperspektivet med som ett viktigt mål: ”Alla skolor arbetar med internationella projekt.”

Varför ska du som lärare delta i internationella samarbetsprojekt med kollegor från andra nordiska och europeiska skolor?
Vilka konkreta resultat kan du och din klass uppnå?

 • Vidga elevernas vyer och ge dem en europeisk och nordisk identitet och kulturell förståelse, då vi alla är europeiska/nordiska medborgare
 • Genom internationalisering får eleverna kunskap om kulturella skillnader, så att tolerans och respekt för andra kulturer blir en självklarhet för dem
 • Eleverna får utbyta erfarenheter, kunskaper och kontakter med andra elever i Europa
 • Eleverna blir motiverade och nyfikna, när de har en verklig partner att skriva till, diskutera med och samarbeta med
 • Möjligheter skapas att låta lärare och klasser träffas elektroniskt och/eller fysiskt; lärare kan åka på lärarutbyte; yrkeselever kan göra sin praktik i annat land …

Att arbeta med internationalisering tillsammans med dina elever medför inte merarbete, om du som lärare integrerar ditt samarbete i dina pågående kurser.

Rekarnegymnasiets internationella aktiviteter

Rekarnegymnasiet är en engagerad skola när det gäller deltagande i internationella projekt. Vi håller oss väl framme bland Eskilstuna kommuns skolor.
Varje år är det elever från olika program som är med och deltar i internationella projekt/studiebesök, utlandspraktik med mera.

Läs mer här »länk till annan webbplats

Internationaliseringsgruppen 

Flaggor i collage_EU-länder
Collage Flaggor

Rekarnegymnasiet har sedan några år tillbaka en koordinatortjänst (30 %) i internationaliseringsfrågor.

Koordinatorns uppgift är att bevaka information och stödja och stimulera skolans arbetslag respektive enskilda lärare, som på olika sätt vill arbeta med partnerskolor i sin undervisning. De vanligaste arbetsformerna är: projekt, tema, elevyrkespraktik, e-palslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, utbyteselever, studieresa, skolutbytesresa, EU-språkassistent, communities och job shadowing.

Återkommande internationella projekt 

Utbyten med Frankrike

Fordon- och tranportprogrammet har ett återkommande utbyte med en fordonsutbildning i Saint Maurice, en mil utanför Paris.

Utbyten med  Comenius 

Projektsamarbete

 •  Arendal i Norge

Skolpartnerprojekt

 • Nio skolor från sju länder deltar i konferenser, en per termin. Detta läsår i Wien, Österrike och Kalisz, Polen 

Utbyte med NordPlus

 • Västmannaöarna på Island

Studieresor

 • Rödermark, Tyskland

Utlands APL

 • Galashiels, Skottland
 • Jyväskylä, Finland  

* Förteckning över våra partnerskolor 

* Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) utomlands på Rekarnegymnasiet

Rekarnegymnasiet har sedan några år skickat elever på arbetsplatspraktik utomlands till Skottland, Frankrike, Tyskland och Finland. Detta har möjliggjorts tack vare stöd från fonder, skolan och branschorganisationer.

* Varför delta i ett skolutbytesprojekt?

Läs mer om vad elever anser om att ha fått delta i ett skolutbyte.

Ansvarig rektor för internationaliseringsfrågor är Jens Axdorph,
e-post jens.axdorph@eskilstuna.se 
Internationell koordinator är Kitt Johnson, tel 016-710 84 98,
e-post kitt.johnson@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44