MENY
Eskilstuna kommun

Verksamhetsrapport

Underlaget för både arbetslagens och skolans verksamhetsberättelser är en stor elevenkät för kommunens gymnasieskolor kompletterad med kurs- och programutvärderingar.

Till grund för redovisningen ligger också egen och centralt sammanställd betygsstatistik liksom en medarbetarenkät och resultat av samtal med elever och föräldrar bland annat vid utvecklingssamtalen.

Utifrån arbetslagens resultat, analys och behov av utvecklingsområden tas en gemensam verksamhetsplan för enheterna fram för nästkommande läsår.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44