MENY
Eskilstuna kommun

Kvalitet och resultat för gymnasieskolan

Så arbetar vi med kvalitet och uppföljning

Gymnasieskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Riksdagen och regeringen fastställer mål och riktlinjer som gäller för arbetet i alla gymnasier i landet. Huvudansvaret för verksamheterna ligger på kommunerna som fördelar resurser och organiserar verksamheten.

Gymnasienämnden sätter åtaganden och mål för gymnasieskolan. Varje skola gör en lokal verksamhetsplan som beskriver hur skolan ska nå de kommunala och statliga målen. Till målen kopplar sedan varje skola aktiviteter som ska leda till måluppfyllelse.

Verksamhetsrapport

Under året samlar vi in data som talar om för oss om vi är på väg mot målet eller inte, för att slutligen redovisa om vi har uppnått målen i en så kallad verksamhetsrapport. Verksamhetsrapporterna bestämmer sedan vad som ska stå i nästa års verksamhetsplan.

Enkätundersökning för elever

Varje år får eleverna i gymnasieskolan fylla i en enkät där de talar om vad de tycker om sin skola. Resultatet ger oss ett bra underlag till hur vi kan fortsätta utveckla och förbättra vår verksamhet.

Betyg

Betygen sätts efter en nationell betygsskala med sex steg; A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs. Betygsresultaten på skolan är ett sätt att mäta kvalité och är en av de uppgifter som används i verksamhetsrapporten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44