MENY
Eskilstuna kommun

Elevsamverkan

Elevsamverkansgruppen är ett organ för att behandla vissa frågor som är av stor betydelse för eleverna samt för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan rektor, personal och elever.

Gruppen ska bestå av elevrepresentanter från alla program, elevrådsstyrelsen och företrädare för personalen.

Elevsamverkansgruppen bör uppmärksamma frågor om elevmedverkan i arbetsmiljöarbetet.

Elevsamverkansgruppen ska, i den utsträckning styrelsen för utbildningen bestämmer, besluta i frågor som annars hör till rektors beslutsområde men där beslutanderätten inte i författning har lagts på rektor. Beslutanderätten bör i första hand avse principer och riktlinjer för hanteringen av frågorna.

Elevsamverkansgruppen beslutsbefogenheter får inte omfatta frågor som avser enskilda personer eller är begränsade till en enda klass.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44