MENY
Eskilstuna kommun

Elevråd

Myndigheten för skolutveckling, har utsett Rekarnegymnasiet till lärande exempel i elevdemokrati. Det innebär att andra skolor kan inspireras och influeras av hur Rekarnegymnasiet arbetar med elevinflytande.

Elevrådet är mycket aktivt. Elevrådets styrelse väljs av ett årsmöte där varje klass har två röstberättigade representanter.

Organisation

Rekarnegymnasiets elevrådsstyrelse ska fokusera på fyra avdelningar. De fyra avdelningar är: att hålla en hård fokus på kunskapskvalité, reklam, evenemang och elevdemokrati och att dessa avdelningar stimuleras på ett rätt och effektivt sätt. Här nedan kommer en beskrivning av vad de olika avdelningar har för ansvar och uppdrag.

Kunskapskvalité
Avdelningen Kunskapskvalité ska fokusera på hur man kan göra det enklare och bättre för elevernas skolgång och studieframgång att gå ut Rekarnegymnasiet med godkända betyg.

Reklam
Avdelningen Reklam ska fokusera på hur elevrådsstyrelsen kan så mycket och så bra som möjligt synas runt omkring skolan vid evenemang men även rent generellt.

Evenemang
Avdelningen Evenemang håller fokus på alla sorters evenemang som ska förekomma för alla på skolan samt de enskilda programmen. Uppdraget är att göra det mycket roligare för alla elever på Rekarnegymnasiet att komma till skolan varje vecka.

Elevdemokrati
Avdelningen Elevdemokrati har kommunikation som fokus. En kommunikation mellan lärare, elever och de beslutande organen på skolan. Uppdraget är att få så många elever som möjligt att delta i det aktiva beslutslivet på Rekarnegymnasiet.

Styrelsen

Elevrådets styrelse väljs av ett årsmöte där varje klass har två röstberättigade representanter. Den gamla styrelsen är valberedning. Varje styrelse bör ha representation från många av skolans olika program.

Ordförande: Elin Henriksson
Vice ordförande: Hanna Brehmer
Sekreterare: Ellinor Nordström
Vice sekreterare: Kajsa Häll
Ledamöter: Hanna Thessén, Sara Alnaif, Yasmine Teckenberg, Daniel Yousifi, Cecilia Karlberg 

Ansvar och inflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar ska omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former ska vara viktiga principer i utbildningen.

Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer. 

Träffa oss på Elevrådets expedition

Varje onsdag mellan kl. 08.00-09.00 finns vi alltid på plats (säkrast) annars går det bra att skicka epost, se länk nedan. 

Mer information om hur elevrådet fungerar

elevrad.rekarnegymnasiet@edu.eskilstuna.se 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44