MENY
Eskilstuna kommun

Elevinflytande

Det är viktigt för oss

att ha engagerade elever med stort intresse, ansvar och inflytande över de egna studierna, undervisningen och skolan som helhet. Att arbeta för att nå det måste därför alltid pågå.

Klassen/mentorsgruppen träffas regelbundet varje vecka, har klassråd och är representerade i ett programelevlag. Detta diskuterar och planerar undervisning, lokaler, aktiviteter, arbetssituation etc tillsammans med lärararbetslaget.
Representanter från samtliga programelevlag, elevrådets styrelse och skolans personal deltar i Skolkonferensen, som träffas ett par gånger varje termin.

Rekarnegymnasiets elevråd

har till uppgift att tillvarata elevernas intressen. Elevrådet har möten varje månad och då deltar representanter från varje klass/mentorsgrupp. Elevrådet utser även skyddsombud. 

En lärare har extra ansvar för att stötta elevrådet i deras arbete. Elevrådets styrelse och skolledningen träffas regelbundet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44