MENY
Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsan

omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Läs mer om vår elevhälsoorganisation här.

Du som elev kan även besöka Ungdomsmottagningen i Eskilstuna.

I den samlade elevhälsan

ingår skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger och ungdomstödjare.
Det finns även tillgång till skolläkare och talpedagog.

Vårt arbete

ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande på individ-, grupp-, organisation- och samhällsnivå. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Vi ingår i arbetslaget elevhälsa

Namn/e-post

Tjänst

Telefon

Catharina Adolfsson

Kurator för BA, FT, VF, IMYRKBA/FT/HA

016-710 23 39
070-086 61 85

Annsofie Ekström

Skolsköterska

016-710 95 95

Viggo Hansen

Ungdomsstödjare

072-977 73 96
016-710 94 03

Johanna Hindersson

Specialpedagog för EE,
IMIND/IMRKHA, SA

072-977 73 98
016-710 94 05

Gunilla Larsson

Skolsköterska

016-710 62 91

tillsätts under hösten 2019

Psykolog

070-833 27 17

Åsa Rundlöf

Kurator för EK, HA, IMSPR

072-977 74 06
016-710 95 03

Maria Samuelsson

Skolsköterska

016-710 62 90

Pernilla Svensson

Kurator för EE, IMIND,
IMYRKHA, SA

072-977 74 08
016-710 95 05

Nina Svärd

Specialpedagog för EK, HA, IMSPR

072-977 35 19
016-710 41 89

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44