MENY
Eskilstuna kommun

Program inom kommunala gymnasieskolan

Den kommunala gymnasieskolan består av många nationella program - fem högskoleförberedande program och tio yrkesprogram. Dessutom finns ett antal lärlingsutbildningar. 

Kombinera idrott och studier

Rekarnegymnasiet är till för dig som vill kombinera idrott och studier, oavsett vilken idrottslig nivå du befinner dig på. Du kan välja mellan tre olika alternativ beroende på intresse, ambition och kunskapsnivå.

Om du vill läsa det samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap finns även möjlighet att välja idrottsprofil.

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi

Ekonomiprogrammet, inriktning juridik

Ekonomiprogrammet på engelska

Estetiska programmet

International Baccalaurate, IB

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet på engelska

Teknikprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktnig beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningarna samhällskunskap och säkerhetsprofil

Samhällsvetenskapsprogrammet på engelska

Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet (lärlingsutbildning)

Bygg- och anläggningsprogrammet (lärlingsutbildning)

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet (lärlingsutbildning)

Handels- och administrationsprogrammet (lärlingsutbildning)

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (lärling)

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för dig som saknar behörighet till gymnasiet. Här får du möjlighet till studier som kan ge dig behörighet att komma in på något av de nationella programmen eller gå vidare i arbetslivet.Det finns flera altertiv:

  • Yrkesintroduktion (lärling)
  • Individuellt val
  • Språkintroduktion
  • Programinriktat val

Rekarnegymnasiet, Rinmangymnasiet, S:t Eskils gymnasium och Zetterbergsgymnasiet hittar du mer information om intorduktionsprogrammen.

Text

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.