MENY
Eskilstuna kommun

Skolsköterska

De grundläggande uppgifterna för skolhälsovården regleras i skollagen. För skolhälsovården gäller dessutom samma författningar som för all annan hälso- och sjukvård. Skolhälsovårdens personal omfattas alltså både av de regelsystem som gäller för skolan och de som gäller för hälso-och sjukvård.

Enligt skollagen har alla barn och elever rätt till skolhälsovård, från förskoleklass till och med gymnasiet. Med skolhälsovård menas insatser av skolsköterska och skolläkare. Den kan i vid mening sägas omfatta medicinska och omvårdande insatser inom elevvården; hälsoundersökningar, hälsosamtal och vaccinationer.

Omvårdnad är sjuksköterskans specifika område. Skolsköterskans omvårdnadsarbete sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete. Det hälsofrämjande arbetet bedrivs på så väl individ- grupp som organisationsnivå. Skolsköterskan medverkar till att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och undanröja hinder för lusten att lära. Skolhälsovården ska främst vara förebyggande.

Skolhälsovårdes mål är:

  • Att följa elevernas utveckling
  • Att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa
  • Att verka för sunda levnadsvanor
  • Att tillförsäkra eleverna rätt att vid behov söka skolhälsovård


Öppen mottagning mån, tis, ons, fre 11.00-12.00, tors 13.00-14.00

 

Gunn Möller
Skolsköterska ES, HV, HT, IM, SA17A, SA17B, SA16B, SA15A, SA15B

016-7106862, 073-950 66 98

gunn.moller@eskilstuna.se

 

Caroline Hansson
Skolsköterska IB, EKSA17, EK16, SA17C, SA16A, SA16C, SA15C, NA
016-710 97 26, 072-977 75 51

caroline.hansson2@eskilstuna.se


 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

S:t Eskils gymnasium
Öppettider

Expedition A-hus kl. 08.00-16.30
Lunchstängt kl. 12.30-13.15

Besöksadress

Smedjegatan 3-5, Eskilstuna

Postadress

S:t Eskils gymnasium
Smedjegatan 3-5
631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 04
Skicka e-post
016-51 13 66