MENY
Eskilstuna kommun

Kurator

Förändring och utveckling
Kommunikation, bemötande och relationer 
Helhetssyn och sammanhang
Samordning och överblick
Samverkan

Kuratorn har till skillnad från övrig personal i skolan socialt arbete som huvudarbetsuppgift och ska utföra ett yrkesmässigt socialt arbete på skolan. Med sina tvärvetenskapliga kunskaper kan kuratorn se till helheten i skolans värld, dvs. hur organisatoriska, samhällsekonomiska, sociala och psykologiska faktorer påverkar individer och grupper.

Elever,föräldrar och lärare är välkommna att kontakta oss när elever har bekymmer med skoltrötthet, relationsproblem, drogmissbruk, mobbing, stress eller annat som kan ha en negativ inverkan på studiesituationen. 

Som skolkurator vill vi bidra med att få en helhetssyn på elevens psykosociala situation och lyfta fram elevens egna resurser och förmågor  så att studietiden blir så bra som möjligt.

Vid ett samtal med eleven kommer vi överens om lämpliga åtgärder som tillexempel kan bestå i stödsamtal kontakt med föräldrar, information till lärare, hänvisningar till psykolog eller annan kontakt utanför skolan som bedöms relevant.

Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte för vidare personliga förhållanden utan elevens  medgivande. Tystnadsplikten bryts endast om eleven riskerar att fara illa och där det finns behov av kontakt med socialtjänsten.

Du är välkommen att ta direkt kontakt med oss för att boka tid.
Föräldrar, skolpersonal och övriga samarbetspartner är välkomna att ta kontakt via telefon eller e-post.

 

Annika Melin
Kurator ES, HV och IM
070-086 20 78

annika.melin@eskilstuna.se

Ann-Charlott Conrad
Kurator HT, IB, SA, EKSA och NA
070-526 97 45

ann-charlott.conrad@eskilstuna.se

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

S:t Eskils gymnasium
Öppettider

Expedition A-hus kl. 08.00-16.30
Lunchstängt kl. 12.30-13.15

Besöksadress

Smedjegatan 3-5, Eskilstuna

Postadress

S:t Eskils gymnasium
Smedjegatan 3-5
631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 04
Skicka e-post
016-51 13 66