MENY
Eskilstuna kommun

Så här arbetar vi kuratorer

Skolkuratorn arbetar på tre nivåer:

Individnivå

Socialt stöd- och behandlingssamtal med enskilda elever och familjer.
Krishantering.

Gruppnivå

Arbete med elever i grupper och klasser
Handledning och konsultation till skolpersonal
Krishantering

Organisationsnivå

Organisationsutveckling och förändringsarbete, förebyggande arbete, samarbete med andra myndigheter, deltagande i undervisningen
Krishantering

Med skolkuratorn kan du prata om allt som känns viktigt för dig och som du funderar över, ex:

  • Skolsituationen, mål och motivation
  • Kamratrelationer
  • Föräldrarelationer
  • Kärleksrelationer
  • Oro, ängslan, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter
  • Droger
  • Utanförskap och likabehandling m.m.

Kontakt med skolkuratorn
Du är välkommen att ta direkt kontakt med oss för att boka tid. Föräldrar, skolpersonal och övriga samarbetspartner är välkomna att ta kontakt via telefon eller mail.
 
Tystnadsplikt
Vi har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande Sekretesslag. Tystnadsplikten innebär att vi inte får föra vidare vad som i samtal framkommit om dina personliga förhållanden. Tillsammans med dig eller med ditt medgivande kan vi i vissa frågor samarbeta med någon annan ur personalen, ex skolsköterskan eller någon av dina lärare.

Anmälningsplikt

Vi har, som övrig personal som arbetar med barn och ungdomar, anmälningsplikt gentemot socialtjänsten när det gäller barn och ungdomar som behöver skydd eller misstänks fara illa. I sådana situationer bryts tystnadsplikten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

S:t Eskils gymnasium
Öppettider

Expedition A-hus kl. 08.00-16.30
Lunchstängt kl. 12.30-13.15

Besöksadress

Smedjegatan 3-5, Eskilstuna

Postadress

S:t Eskils gymnasium
Smedjegatan 3-5
631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 04
Skicka e-post
016-51 13 66