MENY
Eskilstuna kommun

Elevhälsa

I vänstermenyn hittar du länkar till skolsköterska, kurator och specialpedagog. Du som elev kan även besöka Ungdomsmottagningen i Eskilstuna.

Elevhälsan på S:t Eskils gymnasium

Elevhälsan på S:t Eskil omfattas av medicinska,psykologiska,psykosociala, studievägledande och specialpedagogiska insatser.

I den samlade elevhälsan ingår skolsköterska,kuratorer, studievägledare och speciallärare.

Det finns även tillgång till skolläkare, psykolog och talpedagog.

Vårt arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande på individ-, grupp-organisation- och samhällsnivå.

Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskilds elevs lärande och utveckling.


Elevhälsan ska

  • ha en konsultativ roll gentemot arbetslagen
  • hjälpa och stödja mentorerna i arbetet med eleven
  • hjälpa och stödja mentorerna vid upprättandet av elevs åtgärdsprogram
  • tillsammans med mentorerna arbeta med direkta elevvårdsärenden
  • tillsammans med mentorerna vara observanta på elevernas
    arbetssituation/arbetsmiljö

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (kort version)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (i sin helhet)

Vi ingår i arbetslaget elevhälsa


Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Tjänst

Telefon

Gunn Möller

gunn.moller@eskilstuna.se

Skolsköterska

073-950 66 98

Caroline Hansson
caroline.hansson2@eskilstuna.se

Skolsköterska

072-977 75 51

Ann-Charlott Conrad

ann-charlott.conrad@eskilstuna.se

Kurator

070-526 97 45

Annika Melin

annika.melin@eskilstuna.se

Kurator

070-086 20 78

Charlotte Westberg

charlotte.westberg@eskilstuna.se

Studievägledare

070-089 37 86

Anette Bäckström
anette.backstrom@eskilstuna.se

Studievägledare

072-977 76 40

Anna-Stina Haglund

anna-stina.haglund@eskilstuna.se

Studievägledare

072-145 97 08

Erik Eklöf

erik.eklof@eskilstuna.se

Speciallärare

073-950 42 71

Magnus Neiström

magnus.neistrom@eskilstuna.se

Specialpedagog

072-146 40 31

Annika Lindström
annika.lindstrom@eskilstuna.se

Specialpedagog

072-977 73 80

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

S:t Eskils gymnasium
Öppettider

Expedition A-hus kl. 08.00-16.30
Lunchstängt kl. 12.30-13.15

Besöksadress

Smedjegatan 3-5, Eskilstuna

Postadress

S:t Eskils gymnasium
Smedjegatan 3-5
631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 04
Skicka e-post
016-51 13 66