MENY
Eskilstuna kommun

Om teknikprogrammet

TE

Teknikcollege utbildar elever efter vad branschen och högskola behöver idag och imorgon. Teknikcollege är Industrikommitténs kvalitetsstämpel på en form av kompetenscentra där företag och högskola samverkar med kommuner och utbildningsanordnare kring teknik- och industriutbildningar.

Våra medverkande företag har en nyckelroll i Teknikcollege Mälardalen. De är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och inom den löpande verksamheten, t.ex. genom att tillhandahålla utrustning, lärarresurser, sommarjobb och praktikplatser.  

Du som vill arbeta med tekniska lösningar bör ha ett logiskt och långsiktigt tänkande, en naturvetenskaplig grund, vara en problemlösare och ha förståelse för hur det du gör påverkar andra människor och deras miljö. Lika viktigt är att du kan förmedla dina tankar och idéer till andra människor.

Programmet kan sägas ha tre grundvalar

  • Du ska få en teknisk förståelse och se förhållandena mellan människa, teknik, samhälle och miljö.
  • Du ska utveckla din förmåga att vara kreativ och kunna lösa problem.
  • Du läser fler kurser i ämnen som matematik, fysik och kemi.

Du ska få kunskaper om vad teknik är, hur den utvecklas och hur den fungerar i relation till människan – det man kallar en teknikutvecklingsprocess.

Du får delta i hela processen, från idé – design – konstruktion – produktion – distribution – försäljning – service – återvinning till analys. Det innebär att du ska bli en praktisk problemlösare.

Varor och tjänster produceras i samspel med kunderna. Därför är det viktigt att du kan lyssna, förklara sammanhang (även för icke-tekniker) och dokumentera ditt arbete. Du lär dig tekniska termer på både svenska och engelska.

Du får göra teoretiska beräkningar som sedan provas. Antingen kan man pröva en idé genom att laborera eller bygga upp en modell eller prototyp. Man kan också simulera en händelseutveckling i datorn och skapa virtuella miljöer.

Du får också lära dig projektarbete, entreprenörskap och företagande.

Studierna i matematik, fysik och kemi är en av grunderna för dina tekniska studier.

Matematik är ett viktigt ämne. Du lär dig inte att enbart att räkna utan det viktiga är att du får analysera problem som du sedan löser steg för steg. Här ingår att kunna dokumentera de olika stegen i lösningen av problemet. Tanken är att du ska öva upp din analytiska (problemlösande) förmåga.

Matematik är ett språk som behövs både i teknikämnena och naturvetenskapliga ämnen. Du ska kunna beräkna acceleration, friktion, tyngder, koncentration av ämnen, med mera. 

I fysik läser du om rörelse, energi och värme, ljus och elektricitet. Mätteknik ingår eftersom det är en viktig kunskap då man gör experiment och undersökningar.

Inriktningar på programmet

  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Produktionsteknik
  • Samhällsbyggande och miljö
  • Teknikvetenskap

Programfördjupningar

Skolan har möjlighet att erbjuda dig kurser inom många olika ämnen. Du kan välja kurser och fördjupa dig inom din inriktning. Du kan välja kurser som ökar din behörighet till högskolan. Det gäller kurser som matematik 4 och 5, fysik 2 och kemi 2. Kurser i moderna språk kan vara mycket viktiga om du vill skaffa dig meritpoäng.

Du kan också välja kurser för att bredda ditt kunnande inom andra områden. Det finns inget annat program där skolorna kan erbjuda ett så stort antal kurser inom så många ämnen. Det innebär att skolorna har stora möjligheter att erbjuda fördjupningar mot olika områden, till exempel med hänsyn till det lokala arbetslivet.  


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rinmangymnasiet
Öppettider

Receptionen Hus 1
måndag-torsdag kl. 08.00-15.00
fredag kl. 09.00-15.00

Postadress

Rinmangymnasiet Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna