MENY
Eskilstuna kommun

Kurator


Namn

Telefon

Christel Bengtsson

Skolkurator

BF, IMYRKBF, IN, IMYRKIN, ERC, IMSPR, GYSÄR

073-950 60 03

Marie Grip

Skolkurator

NA, TE, VO, IMYRKVO, RL, IMYRKRL

070-089 33 92

 

Kurator

Skolans kuratorer har som huvuduppgift att utföra socialt arbete på skolan och hela elevhälsan arbetar tillsammans med skolledning och mentorer i elevärenden.

Elev, förälder och personal kan kontakta kurator när elev har bekymmer som kan ha en negativ inverkan på skolsituationen.

Kurator arbetar med en helhetssyn på elevens psykosociala situation och ska lyfta fram elevens egna resurser och förmågor så att studietiden blir så bra som möjligt.

Vid samtal kommer elev och föräldrar (vid elev under 18 år) överens om lämpliga insatser/åtgärder inom skolan eller annan kontakt utanför skolan som bedöms vara relevant.

Kurator har tystnadsplikt som inte bryts utan elevens medgivande. Tystnadsplikten bryts vid en bedömning om eleven far illa och det finns behov av kontakt med socialtjänsten.

Alla behöver någon att prata med ibland och det kan vara skönt att vända sig till någon utomstående vuxen.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rinmangymnasiet
Öppettider

Receptionen Hus 1
måndag-torsdag kl. 08.00-15.00
fredag kl. 09.00-15.00

Postadress

Rinmangymnasiet Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna