MENY
Eskilstuna kommun

Forskning

Nedan finner du som är personal vid Rekarnegymnasiet rapporter, avhandlingar och reportage som kan vara nyttiga och intressanta för dig att läsa.

Ungdomars hälsa

Charli Eriksson är professor i folkhälsovetenskap och verksam vid Nationellt Centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdomar vid Örebro Universitet. Eriksson har skrivit följande kunskapsöversikt i vilket harn konstaterar att barns prykiska hälsa har ett tydligt samband med skolresultaten. Om detta kan du läsa i följande verk: Kunskap om hälsa och lärande 2012länk till annan webbplats.

Litteratur

Varje år sammanställs en text om trender och statistik över det gångna årets utgivning av barn och ungdomslitteratur av Svenska barnboksinstitutet. Här kan du se den senast rapporten Bokprovning 2012länk till annan webbplats.

Matematik

Lisa Björklund Boistrup undersöker i sin avhandling samtalets vikt mellan lärare och elev för matematikinlärningen. Du kan läsa sammanfattningen av avhandlingen här!länk till annan webbplats

Japan är ett av de länder i världen i vilket eleverna uppvisar goda resultat i matematik. Learning studies och Lesson studies är begrepp som växt fram och används frekvent. Läs om dem här!länk till annan webbplats

"Hot Math" är en amerikansk term som blivit aktuell och som beskriver en strategi för att hjälpa elever med svårigheter att lära sig matematik. "Het Mattelänk till annan webbplats" riktar in sig på att höja motivationen i små klasser.

Skolutveckling

Professor John Hatties forskningsöversikt Visible Learning har sammanfattats av SKL i texten Synligt lärandelänk till annan webbplats.

Rekarnegymnasiet arbetar för att alla elever ska ha tillgång till en bärbar dator att använda i sina studier. I sin avhandling En elev - en dator granskar Håkan Fleischer kritiskt de många en-till-en projekt som bedrivs runt om i Sverige. Läs om hans begrepp stretchad kunskap och hans intressanta resultat En elev - en datorlänk till annan webbplats. Håkan Fleisher är verksam vid Högskolan i Jönköping.

Örebro universitet undersöker i forskningsprojektet Unos uno skolor som infört en bärbar dator till respektive elev. I artikeln Lärarroll stärks vid 1-1-satsningarlänk till annan webbplats kan man ta del av de första utvärderingarna. 

Följande text är publicerad i Skolvärlden 2012-01-19 och behandlar användningen av IT i skolmiljön. För lite fokus på användningenlänk till annan webbplats 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44