MENY
Eskilstuna kommun

Beteendevetenskap


Beteendevetenskap
Beteendevetenskap
Beteendevetenskap

Beteendevetenskap

Du, människan och samhället
I studierna har vi människan i centrum på olika nivåer – som individ, i grupp och i samhället. För oss är det viktigt med trygghet och trivsel och lärare och elever arbetar nära varandra i fina lokaler. 

Vi beteendevetare

arbetar ofta i projektform och samarbetar mellan olika ämnen. Det är också viktigt för oss att ha kontakt med yrkesliv och myndigheter. Vi gör besök och bjuder in besökare för att göra undervisningen verklighetsanknuten.

Att inriktningen

är högskoleförberedande innebär också att du kommer att tränas i att bland annat att lära dig mycket på kort tid, läsa svåra texter och förstå krångliga sammanhang. Det krävs rätt mycket pluggande helt enkelt. Men du kommer lära dig massor med spännande saker.

Exempel på kurser du läser:

Ledarskap, filosofi, kriminologi, psykologi, sociologi, samhällskunskap, kommunikation, ungdomskulturer och entreprenörskap.  

Detta lär du dig:

  • Du lär dig förstå hur vi människor handlar både som individer och som deltagare i grupper.
  • Kunskaper om kommunikation mellan människor.
  • Lär dig förstå vikten av ledarskap.
  • Kunskap om grupprocesser och konflikthantering. En viktig del är att du får tilltro till din egen ledarskapsförmåga..
  • Kurserna i psykologi vill utveckla dina kunskaper och förståelse om mänskliga reaktioner och relationer i vardagslivet och i yrkeslivet.
  • Du lär dig bli mer öppen i mötet med andra kulturer och inte vara rädd för det som är främmande.
  • Ämnet sociologi handlar om vad som händer när människor samverkar, hur gruppers åsikter och attityder styr vårt handlande och formar samhällen. 
  • Kurserna i samhällskunskap ger dig kunskap om det nutida samhällets politiska utveckling och förklarar hur samhället är ordnat. 
  • Du får granska begrepp som: globalisering, nationalism, religion och genus (kön). Vad betyder dessa när det gäller makt och ekonomiska villkor? 

Att skapa en stadsdel

Under höstterminen arbetar årskurs 2 med hur man som stadsplanerare skapar en bra stad. Ett tema som verkligen är tillämpad beteendevetenskap.
De får besök av  stadsbyggnadsförvaltningen och historiker och utifrån de besöken tillsammans med de kunskaper de fått i samhällskunskap, psykologi och sociologi funderar, diskuterar och skapar de en modell av en stadsdel där människor lever ett gott liv.

Alltsammas sammanfattas till sist i en rapport som bedöms i kurserna Entreprenörskap, Samhällskunskap och Svenska.

Bidrag stadsdelstävling

Ett projekt som förändrar

På vårterminen arbetar eleverna i årskurs 2 med att förbereda ett projekt som förändrar människors tillvaro till det bättre. Som det uttrycks i elevernas instruktioner:

" I vårt samhälle finns många behov som inte tillgodoses och många uppgifter som väntar på att bli utförda. Många människors liv skulle bli bättre om du gjorde något för dem. Som samhällsvetare/beteendevetare kommer du i framtiden att jobba med saker som förändrar tillvaron för människor. "


 

Projektet genomförs inte under skoltiden men ska vara så bra planerat att det är möjligt att genomföra i verkligheten. Allt sammanfattas i en rapport och till sist presenterar eleverna sitt projekt för en finansiär som beslutar om den vill stödja projektet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44