MENY
Eskilstuna kommun

Samhällsvetenskapsprogrammet

Du, människan och samhället

Samhällsvetenskapsprogrammets inriktningar mot beteendevetenskap (SABET och SAID) är för dig som vill arbete med människan.

Du lär dig

arbeta med människor och lär dig hur människor fungerar i olika sammanhang. Vi diskuterar livsfrågor och människans olika förutsättningar. Du får lära dig att hjälpa, stödja, skydda, lära, leda och coacha andra människor.
Kommunikation, pedagogik, psykologi, sociologi samt kris- och stresshantering är viktiga hörnstenar i din utbildning. Även entreprenörskap är en del av utbildningen. 

Arbetssätt

Vi jobbar ofta i projekform och programmets olika karaktärsämnen samverkar med varandra. Ett projekt handlar till exempel om människan som ett socialt djur, ett annat om att planera en stadsdel.

Ett viktigt mål är att du ska träna upp din förmåga att reflektera och på ett självständigt och kritiskt sätt kunna värdera den kunskap och information du får.

Under din utbildning har du möjlighet att fördjupa dig inom områden du väljer själv.

I de flesta kurserna ingår att du läser mycket och behandlar mycket text. God läsförmåga och läsförståelse är alltså viktigt för att studierna ska fungera.

En inriktning och en profil

Programmet har en inriktning - beteendevetenskap men du kan även gå vår idrottsprofil.  

Den beteendevetenskapliga inriktningen (SABET) på Rekarnegymnasiet har blivit populär hos de elever som vill veta mer om hur människan fungerar som individ och i samspel med andra. Innehållet i inriktningen tar även upp ledarskap och kommunikation.

Ämnena på SABET utgår alla från några gemensamma begrepp från programmålen för att knyta ihop kurserna och ge en helhet i utbildningen. Begreppen är vetenskaplighet, entreprenörskap, lärande, hållbar utveckling, kommunikation och socialisation.

Det finns även möjlighet att kombinera beteendevetarinriktningen med Idrottsprofil(SAID),där du kan kombinera dina studier med idrott på skoltid. Idrotten ska vara kopplad till Riksidrottsförbundet, RF.   

Språk är viktigt

Undervisningen i främmande språk är viktig eftersom internationella kontakter blir allt vanligare. Många arbeten kräver idag att du kan ett eller flera främmande språk. Språkkunskaper gör dig mer attraktiv för olika arbetsgivare.

Högskoleförberedande

Programmet är tydligt högskoleförberedande. Det handlar om ett stort kunskapsstoff att lära in samt träning i analys och reflektion. Det ställer krav på studievilja och ger mycket tillbaka i form av förståelse och nya spännande insikter.  

Programmet sätter samhällsvetenskapen i centrum genom att eleven får läsa flera kurser som berör samhällsvetenskap. Vilka dessa är varierar beroende på inriktning.

Tre klasser i varje årskurs

är det som går den beteendevetenskapliga inriktningen. Två eller tre klasser per årskurs läser den beteendevetenskapliga inriktningen och en klass läser inriktningen i kombination med idrottsprofil.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44

Jens Axdorph
Rektor med ansvar för El- och Energi, Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ samt Samhällsvetenskaps-programmet