MENY
Eskilstuna kommun

Introduktionsprogram


Nå dina mål och förebered dig för gymnasiet


INTRODUKTIONSPROGRAMMEN är till för dig som saknar behörighet till gymnasiet. Här förbereds du för att komma in på något av de nationella programmen eller gå vidare ut i yrkeslivet.

På Rekarnegymnasiet erbjuds Yrkesintroduktionsprogrammet med tre olika inriktningar samt två icke sökbara introduktionsprogram: Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Prata också med din studie- och yrkesvägledare.

Yrkesintroduktionsprogrammet

är en yrkesinriktad utbildning som leder till vidare studier på ett yrkesprogram eller förbereder dig för yrkeslivet. Programmet vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.

På Rekarnegymnasiet väljer du mellan tre inriktningar:

  • Fordon och transport
  • Bygg och anläggning
  • Handel och administration

Du följer en individuell studieplan där du bland annat läser de ämnen från grundskolan som du saknar betyg i. Du läser också hela eller delar av karaktärsämnen som tillhör den inriktning du valt.

Utbildningstiden varierar
på mellan ett till tre år beroende på dina mål, förutsättningar och behov. Du får en individuell studieplan.

Individuellt alternativ

är ett icke sökbart introduktionsprogram för dig som inte har godkänt betyg i flera grundskoleämnen eller för dig som helt enkelt saknar studiemotivation.

Här får du möjlighet
att under ett år läsa upp dina betyg i svenska, engelska och matematik, för att sedan gå vidare till Preparandutbildning* eller Yrkesintroduktion. Arbetslivsorientering (praktik) ingår också.

* Preparandutbildning

Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig.

Den utformas för en enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för en elev att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid. 

Språkintroduktion

är ett icke sökbart introduktionsprogram för dig som har ett annat modersmål än svenska och är nyanländ till Sverige. Här läser du mycket svenska men också många andra ämnen för att förberedas för studier på Preparandutbildning, Nationellt program, Yrkesintroduktion eller annan utbildning, till exempel Komvux.

Utbildningstiden varierar
på mellan ett till tre år beroende på dina mål, förutsättningar och behov. Du får en individuell studieplan.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rekarnegymnasiet
Postadress

Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 Eskilstuna

Kontakt

016-710 18 71 
Skicka e-post
016-12 37 44

Martell Eriksson
Biträdande rektor för Fordonsprogrammet och Yrkesintroduktion Bygg/Fordon
Florence Rambaud
Biträdande rektor för Språkintroduktion, Handelsprogrammet och administration med personal
Jens Axdorph
Rektor med ansvar för El- och Energi, Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ samt Samhällsvetenskaps-programmet
Daniel Moberg
Rektor för Byggprogrammet, Yrkesintroduktion Handel och VVS & Fastighetsprogrammet