MENY
Eskilstuna kommun

Att gå i gymnasiet

Alla nationella program är uppbyggda på i stort sett samma sätt. Det finns vissa ämnen som alla läser, andra ämnen som är gemensamma för just det programmet.

Gemensamt för alla är att du läser kurser som sammanlagt blir 2500 poäng.

Exakt vilka ämnen du läser kan du se i poängplanen som finns på programmens webbsidor

Om du har frågor om din utbildning finns det på varje program studie- och yrkesvägledare, SYV, som kan hjälpa dig. Deras kontaktsuppgifter hittar du också på programmets webbsida.

Ämnen, kurser och poäng
På gymnasiet läser du olika ämnen som är indelade i kurser. En del av kurserna startar du med redan i grundskolan. Engelska är ett sådant ämne, där du läser steg 1-4 i grundskolan och sedan fortsätter med steg 5 i gymnasiet.

För varje kurs du läser får du poäng. Antalet poäng är ett mått på kursens omfattning. Du får också betyg som har poäng.  
Vilka kurser du går och vilka betyg du får påverkar din möjlighet att söka vidare till utbildningar på universitet och högskola

Inriktningar
Alla program utom Vård- och omsorgsprogrammet har olika inriktningar, till exempel måleri eller plåtslageri på Byggprogrammet. För det mesta läser alla samma ämnen det första året och väljer inriktning de två sista åren. I poängplanen ser du vad som skiljer de olika inriktningarna åt.

Individuella val
Inom alla program ingår 200 poäng individuellt val. Vilka ämnen du kan välja beror på vilket utbud som finns på ditt gymnasium.

De individuella valen ger dig möjlighet att välja kurser som krävs för vidareutbildning. Detta är speciellt viktigt att veta för dig som vill fortsätta studera på högskola, men väljer att gå ett yrkesprogram på gymnasiet.

Kontakt med arbetslivet
Alla nationella program har någon form av lärande i praktiken.

På lärlingsutbildningar är halva utbildningen förlagd till arbetsplatser och halva till skolan.

Alla yrkesprogram har Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i 15 veckor under gymnasietiden. Det innebär att utbildningen är förlagd till ett företag under en viss tid. Där får du lära dig sådant som är lättare att lära ut på en arbetsplats än på skolan.

Även de allra flesta högskoleförberedande program har någon typ av samarbete med näringsliv och organisationer.

Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet är ett större självständigt arbete som omfattar 100 poäng. Här får du möjlighet att fördjupa dig inom dina karaktärsämnen. Gymnasiearbetet ska redovisas i någon form av presentation, som till exempel en uppsats eller en utställning. Det betygsätts med betygen E eller F (godkänt eller icke godkänt). På vissa program kan du även starta ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet.

Examen
När du är klar med gymnasiet får du en examen


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.