MENY
Eskilstuna kommun

Val av förskoleklass och grundskola

Valet till förskoleklass i Eskilstuna kommun till hösten 2017 är klart.

Från och med onsdagen den 15 februari kan målsmän logga in i kommunens e-tjänst och se sitt barns skolplacering. E-tjänsten nås via eskilstuna.se/skolval Placeringsbeslutet skickas också med posten hem till alla familjer i slutet av vecka 7.

Friskolorna hanterar sina egna skolvalsantagningar.

Så här väljer du skola

Alla vårdnadshavare med barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 kommer att få brev hem med posten där eleven erbjuds plats på anvisad skola. Då ska du som vårdnadshavare logga in i vår e-tjänst för skolvallänk till annan webbplats och göra ett val. Du kan antingen acceptera skolplatsen eller söka en annan skola.

Friskolorna hanterar sina egna antagningar.

Den elev som fått en plats på sökt skola har gjort ett val som kommer att gälla det närmaste läsåret – man har ingen automatisk rätt att ”byta tillbaka” till den skola där man först fick erbjudande om plats.

Har du ytterligare frågor, vänd dig till rektor på ditt barns skola. Behöver du hjälp i e-tjänsten, skicka en förfrågan till skolval@eskilstuna.se

Skolbyte för elever i årskurs 1-6 och 8-9

Om du vill att ditt barn ska byta skola under pågående skolgång måste du som vårdnadshavare logga in på vår e-tjänst för skolvallänk till annan webbplats för att göra ett skolbyte.

Fritidshem

Alla föräldrar som arbetar eller har likvärdig sysselsättning, som till exempel studier eller någon form av arbetsmarknadsåtgärd, har rätt till plats för sina barn i skolbarnsomsorgen, fritidshem.

Här loggar du in och söker platslänk till annan webbplats och här hittar du mer information.

Skolskjuts

I normala fall behöver du inte ansöka om skolskjuts till ditt barn. Skolan sköter om det och informerar dig som vårdnadshavare. Har barnet växelvis boende måste vårdnadshavarna dock ansöka om skolskjuts själva.

Om en elev väljer att gå i en annan grundskola än den som kommunen annars skulle ha placerat  dem i har de inte per automatik rätt till skolskjuts. Skolskjuts i dessa fall kan dock beviljas om det kan ske utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen.

Här hittar du ytterligare information och regler kring skolskjuts.

Flyttärenden

För dig som är nyinflyttad eller på väg att flytta ifrån Eskilstuna finns särskild information om skolvalet. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

En enklare väg till kommunens service och tjänster.

Öppettider

Besök vardagar 8.00-17.00
- dag innan röd dag 8.00–16.00

Telefonin vardagar 7.30-17.00
- dag innan röd dag 7.30–16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla