MENY
Eskilstuna kommun

Skolskjuts vid val av annan skola

Enligt lagen har en elev inte rätt till skolskjuts om eleven väljer att gå i en annan grundskola, kommunal eller enskilt driven, än den som kommunen annars skulle ha placerat  eleven i, 10 kap 32 §; 11 kap 31 § Skollagen. Skolskjuts i dessa fall kan dock beviljas om det kan ske utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter.

I Eskilstuna kommun har alla grund- och gymnasieelever folkbokförda i kommunen rätt till ett busskort s. k. Elevkort oavsett vilken skola eleven valt att gå i. Dessutom har alla elever möjlighet att medfölja en befintlig skolskjuts i mån av plats.

För elever som nekas skolskjuts till vald skola på grund av att det innebär svårigheter enligt ovan och där resor med Elevkort eller befintlig skolbuss inte räcker till, ansvarar vårdnadshavaren för att ordna och bekosta transporten till och från skolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Färdtjänst, skolskjuts och parkeringstillstånd

Vi handlägger frågor som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

Öppettider

Telefontid vardagar 8.30-9.30

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna