MENY
Eskilstuna kommun

Skolskjuts vid olycksfall

För alla elever i grund- och gymnasieskolan, inkl friskolor, har Eskilstuna kommun tecknat en olycksfallsförsäkring. Försäkringen är en dygnetrunt-försäkring.

Om behov av taxi till och från skolan uppstår på grund av ett olycksfall ska det kunna styrkas med ett intyg från läkare. I intyget ska det framgå under vilken tid taxi behövs. Läkarintyget faxas till försäkringsbolaget. Först efter att det kommit en bekräftelse kan beställning av taxiresor göras. Beställning av taxi görs av föräldern/eleven.

Här kan du hitta mer information försäkringsbesked

Kortvarig funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning som inte uppkommit till följd av olycka, och som har en varaktighet under 8 veckor berättigar inte till skolskjuts.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Färdtjänst, skolskjuts och parkeringstillstånd

Vi handlägger frågor som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

Öppettider

Telefontid vardagar 8.30-9.30

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna