MENY
Eskilstuna kommun

Säkerhet vid skolskjuts

Säkerhetsinformation för elever i upphandlad skolbuss

Elever som åker skolskjuts med bussar från Svalbovikens Buss AB, Tuna Trafik AB och Axelssons Turisttrafik AB  får i samband med varje nytt läsår information i bussäkerhet.

Informationen omfattar hur du ska bete dig när du väntar på bussen, när du är på väg till/från hållplatsen, ombord på bussen och vid på- och avstigning. Det ges även information om bältesanvändning och det genomförs en utrymningsövning.

Säkerhetsutbildning för alla åk 2-elever

Sedan hösten 2011 genomförs en årlig säkerhetsutbildning i buss för alla elever i skolår 2 i Eskilstuna kommun inklusive elever i friskolorna.

Säkerhetsutbildningen äger rum i en buss på plats vid respektive skola. Den ges i början på höstterminen och omfattar ca 45 minuters lektion per grupp/klass. Utbildningen genomförs av förare från de transportbolag som kör skolskjutstrafiken och kollektivtrafiken i kommunen.
Föräldrar till barn i skolår 2 bjuds in att delta i utbildningen.

Säkerhetsutbildningen omfattar momenten beteende i väntan på buss, på väg till/från hållplats, ombord på bussen och vid på- och avstigning, utrymningsövning, reflexanvändning, bältesanvändning, skadegörelse och villkor för Elevkortet. I anslutning till utbildningstillfället gör varje elev ett kunskapstest och klassen har också möjlighet att delta i en tävling med inriktning på trafiksäkerhet.

Efter avslutad utbildning får eleven ett diplom och en informationsfolder som tar moment från utbildningen .

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Färdtjänst, skolskjuts och parkeringstillstånd

Vi handlägger frågor som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

Öppettider

Telefontid vardagar 8.30-9.30

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Samuel Deivard
Transportsamordnare