MENY
Eskilstuna kommun

Årskurs 9

Betygsresultat vårterminer 2015-2019

Diagram och tabeller där olika kommuner jämförs bygger på data som hämtats från Skolverkets databas Siris september 2019. Övriga diagram och tabeller med resultat per skola i Eskilstuna kommun är hämtade från kommunens egen databas.

Andel elever som nått lägst betyget E i alla ämnen de haft undervisning i

Avser elever med godkända betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning /Antal elever totalt. Elever med 0 i meritvärde ingår.

Genomsnittligt meritvärde

Summan av elevers 16 bästa betyg samt betyget i moderna språk läggs till som ett 17:e ämne för dem med lägst betyg E i minst ett ämne / Antal elever med lägst betyget E i minst ett ämne. Elever med 0 i meritvärde ingår ej i statistiken.

Könsfördelning meritvärde

Andel elever som uppnått lägst yrkesbehörighet till gymnasieskolan

Antal elever med lägst betyget E i sv/sva, ma, en samt fem andra ämnen /  Antal elever totalt. Elever med 0 i meritvärde ingår.

Könsfördelning andel som lägst uppnått yrkesbehörighet till gymnasieskolan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Malin Söderroos
Utvecklingsstrateg